BIST 100 90.529 % -0,94
USD/TRY 5,3621 % 0,41
EUR/TRY 6,0681 % -0,13
Piyasalar
90.529
% -0,94
5,3621
% 0,41
6,0681
% -0,13
1,1306
% -0,48
21,35
-0,21
1.239,02
% -0,24
60,28
% -1,90
En son haberlerden haberin olsun istemez misin?

Cumhurbaşkanı'na bağlı bakanlık, başkanlık, kurul ve ofislerin tam listesi

Yeni hükümet sistemi kapsamında 16 bakanlık, 9 kurul, 11 başkanlık ve 4 ofis direkt Cumhurbaşkanı'na bağlandı

Cumhurbaşkanı'na bağlı bakanlık, başkanlık, kurul ve ofisler tam liste
BUSINESS HT 10 07 2018, 10:17

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'te yemin etmesi ve akşam saatlerinde yeni kabinenin açıklanmasının ardından 1, 2 ve 3 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararnamenin birinci kısmında Cumhurbaşkanlığı'na bağlı bakanlık, başkanlık, kurullar ve ofisler açıklanırken, ikinci kısımda Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Danışmanının yetki ve görevleri de açıklandı. Buna göre:

CUMHURBAŞKANLIĞI'NA BAĞLI BAKANLIKLAR

Toplamda 26 olan bakanlık sayısı, dün açıklanan kabineyle birlikte 16'ya düşürüldü.

Adalet Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Ticaret Bakanlığı (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı'nın birleştirilmesiyle oluştu)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Hazine Müsteşarlığı yeni yapılanmada Maliye Bakanlığı çatısı altına geçti)

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı (Eski adı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ydı)

Dışişleri Bakanlığı (Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanlığı'nın birleştirilmesiyle oluştu)

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı  (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın birleştirilmesiyle oluştu)

Tarım ve Orman Bakanlığı (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın birleştirilmesiyle oluşturuldu)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı'nın birleştirilmesiyle oluştu)

CUMHURBAŞKANLIĞI'NA BAĞLI POLİTİKA KURULLARI

Mevcutta faaliyette olan 65 kurul, komisyon komite var. Bunların tamamı 9 kurul bünyesine alınacak. Örneğin Boğaziçi İmar Kurulu, İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu gibi kurullar, Yerel Yönetim Politikalar Kurulu bünyesine geçecek.

Bu dokuz yeni kurul, politika önerileri yapacak, bilimden, sağlık ve gıda politikalarına kadar stratejik ve uzun vadeli vizyonlar geliştirecek.

Cumhurbaşkanı ile birebir çalışacak kurullar, aynı zamanda bakanlara feedback (geri bildirim) verecekler.

Kurullar Cumhurbaşkanı'nın öncelikleri doğrultusunda projeleri üretip, yönetecek. Cumhurbaşkanı'nın onayladıkları ya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ya da bakanlıklar eliyle hayata geçirilecek.

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu

Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu

Ekonomi Politikaları Kurulu

Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu

Hukuk Politikaları Kurulu

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu

Sağlık ve Gıda Kurulu

Sosyal Politikalar Kurulu

Yerel Yönetim Politikaları Kurulu

CUMHURBAŞKANLIĞI'NA BAĞLI BAŞKANLIKLAR

Yeni kararnameyle çıkan sekiz başkanlıktan ikisi yeni. Bütçeyi hazırlama yetkisinin Cumhurbaşkanı'na geçmesiyle birlikte yeni başkanlıklardan biri Strateji ve Bütçe Başkanlığı oldu. Eskiden Maliye Bakanlığı'na bağlı olan Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, bu başkanlık bünyesinde görev yapacak.

İkincisi ise İletişim Başkanlığı. Önceki sistemde başbakan yardımcılarına bağlı olarak görev yapan TRT, Anadolu Ajansı ve Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü gibi kurumlar bu başkanlığa bağlı çalışacak.

Devlet Arşivleri Başkanlığı

Devlet Denetleme Kurulu

Diyanet İşleri Başkanlığı

Genelkurmay Başkanlığı

İletişim Başkanlığı

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı

 Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı

Savunma Sanayi Başkanlığı

Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Türkiye Varlık Fonu

CUMHURBAŞKANLIĞI'NA BAĞLI OFİSLER 

Cumhurbaşkanlığına bağlı, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip 4 yeni ofis kuruldu.

Erdoğan'ın daha önce "Bizim arka bahçemiz olarak çalışacak" diyerek tanımladığı ofisler, başkana hemen hemen en yakın çalışan kadro. Bu ofisler cumhurbaşkanı ile birebir çalışırken bürokrasiye takılmadan, cumhurbaşkanının öncelikleri doğrultusunda projeleri yönetecek ve çalışmalar gerçekleştirilecek.

Yeni sistemde bakanlık icraatlarının takibi de bu ofisler aracılığı ile yapılacak. Cumhurbaşkanı’nın isteyeceği her türlü bilgi, analiz ve raporlar da bu ofisler aracılığıyla hazırlanacak. Bu ofislerden çıkan kararlar ve yaklaşımlar, hükûmetin politikalarında da bizzat belirleyici rol oynayacak.

Finans Ofisi:

Ulusal ve uluslararası bankacılık ve finans sektörünü izleyecek ve analizler yaparak raporlayacak.  Türkiye'nin finans piyasaları içindeki konumunu da raporlayacak olan Ofis, finansal kaynakların çeşitlendirilmesi ve uluslararası fonların Türkiye'ye gelmesini sağlayıcıyı çalışmalar yapacak, İstanbul Finans Merkezi projesini yürütecek ve gelişmeleri takip edecek.

Dijital Dönüşüm Ofisi:

Kamunun dijital dönüşümünü (e-devlet dönüşümü) koordine edecek, milli teknolojinin geliştirilmesi ve bu kapsamda farkındalık oluşturmak amacıyla gerekli projeler geliştirecek, büyük veri analizi yapacak, öncelikli proje alanlarında yapay zeka uygulamalarına öncülük edecek, siber güvenlik ve bilgi güvenliğini artırıcı projeler geliştirecek.

İnsan Kaynakları Ofisi :

Mevcuttaki Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün yaptığı işi yapacak. Yani kamu kurumlarına kimlerin atanacağını, güvenlik soruşturmalarından liyakata kadar pek çok değerlendirmeyi yürütecek. Türkiye'nin insan kaynakları envanterini çıkaracak ve ihtiyaç duyulan alanlarda yetenek gelişim faaliyetlerini yönetecek.

Ofis, özel yeteneklerin keşfini sağlayacak ve yetenek yönetimi projelerini yürütecek, politika kurullarının öncelediği alanlarda küresel düzeyde insan kaynağının tespitini yaparak milli projelere kazandırılmasını sağlayacak. Ofis ayrıca, kamuda kariyer yönetimi, performans yönetimi, ve diğer modern insan kaynağı yönetim modellemelerinin hayata geçirilmesi için projeler geliştirecek.

Yatırım Ofisi:

Türkiye'nin yatırım alanında cazibe merkezi haline  getirilmesi ve yeni finansal enstrümanların geliştirilmesinde rol oynayacak. Kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarınca yürütülen uluslararası düzeydeki yatırım ortamı tanıtım faaliyetleri kapsamında kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon sağlayacak.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI

Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanı tarafından verilen görevleri yapacak ve Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacak.

Yardımcılar ile bakanları atama ve ve görevlerine son verme yetkisi tamamen cumhurbaşkanında olacak.

Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, yenisi seçilinceye kadar en yaşlı Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanacak.

 Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, artık TBMM Başkanı değil, Cumhurbaşkanının görevlendirdiği yardımcısı vekalet edecek ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanacak.

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER İÇİN KARARNAME

Yeni sistemde cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atama Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarabiliecek.

Ancak temel hak ve özgürlükler, kanunla düzenlenmesi öngörülen konular ve kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılamayacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi değil kanun geçerli olacak.

SUBAY ATAMALARI VE TERFİLER

Cumhurbaşkanı mevcut anayasada olduğu gibi yine Meclis adına TSK'nın başkomutanlığını temsil edecek

Üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usullerine dair usul ve esasların düzenlendiği üç numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, albaylıktan tuğgeneralliğe/tuğamiralliğe terfiler ile general ve amirallikte bir üst rütbeye terfiler ve atamalar Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak.

 Jandarma Genel Komutanı ile Sahil Güvenlik Komutanı generaller/amiraller arasından Cumhurbaşkanınca atanacak.

Üç numaralı kararnamede yer alan listelerde doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanacak üst kademe kamu yöneticileri ile Cumhurbaşkanının onayı ile atanacak yöneticiler ve görev süreleri yer aldı.

Yukarı

Business HT×