BIST 100 2.750,49 % 0,98
USD/TRY 17,9315 % 0,06
EUR/TRY 18,3106 % -0,41
Piyasalar
2.750,49
% 0,98
17,9315
% 0,06
18,3106
% -0,41
1,0183
% -0,63
21,42
-0,51
1.775,50
% -0,88
94,92
% 0,85
En son haberlerden haberin olsun istemez misin?

SPK ceza yağdırdı

SPK'nın haftalık bülteninde yer alan ceza miktarı yaklaşık 4 milyon lira

SPK ceza yağdırdı
BUSINESSHT 16 02 2018, 07:31

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Akbank ve Garanti Bankası'nın toplamda 30 milyar lira tavana kadar borçlanma aracı ihraçlarına onay verdi.

Öte yandan Kurul, iki aracı kuruma toplamda 500 bin lirayı aşan idari para cezası uygularken hisse manipülasyonu yapan iki kişiye 3,5 milyon lira ceza verdi.

Yatırımcı ilişkileri yükümlülüklerini yerine getiremeyen halka açık bir şirket de ceza aldı.

30 MİLYAR LİRA BORÇLANMA ONAYI

SPK'dan yapılan değerlenirmeler sonucunda, Garanti Bankası'na 20 milyar lira nominal ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara halka arz yolu da dahil olmak üzere tahvil/finansman bonosu ve yapılandırılmış borçlanma aracı ihrac etmesine onay verildi.

Akbank da halk arz yoluyla 10 miyar lira nominal ihraç tavanına kadar tahvil/finansman bonosu ihraç onayı aldı.

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ CEZASI

Öte yandan SPK, Yatırımcı  İlişkileri  Bölümü'nün ilgili tebliğdeki yükümlülüklere şirket paylarının borsada işlem görmeye  başlaması
tarihinden  itibaren  altı  ay  içerisinde uyum sağlamadığı gerekçesiyle Mistral GYO'ya 27 bin 47 lira ceza verdi.

SPK, "İdari para  cezalarına konu eylemler nedeniyle, varsa zarara uğrayan yatırımcılar yasal koşulların oluşması halinde genel hukuk hükümleri çerçevesinde, bahse konu fiilde sorumluluğu bulunan Şirket yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açabilirler." dedi.

Mistral GYO'nun ilk genel kurul toplantısında idari para cezasına konu fiilde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine cezanın rücu edip edilmeyeceğine karar alması gerekiyor.

440 BİN LİRA İDARİ CEZA

Ayrıca SPK, Garanti Yatırım'a toplamda 442 bin 899 lira idari para cezası uyguladı.

SPK bülteninde yer alan bilgilere göre Garanti Yatırım'a idari para cezası uygulanmasına neden olan eylemleri; çerçeve sözleşme imzalanmaksızın yatırım danışmanlığı hizmeti sunulmasının yanı sıra yatırımcıların gereksiz alım satıma yönlendirilmesi, yatırımcılardan geniş yetkiler alarak adlarına işlem yapılması, cari hesabın kredili hesap niteliğinde kullanılması ve temerrüdün tasfiyesine ilişkin tedbir alınmaması, bazı müşterilerin temerrüdünün Borsa İstanbul'a bildirilmemesi, özkaynak oranlarının usulüne uygun hesaplanmaması, özkaynak oranlarının takip edilmesi ve tamamlanmasına ilişkin düzenlemeye uyulmaması ile müşteri emirlerinin alınmasına ilişkin düzenlemeye uyulmaması olarak sıralandı.

 

3 MİLYON LİRA MANİPÜLASYON CEZASI

Öte yandan SPK tarafından Adana Çimento C paylarında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan incelemelerde iki kişinin arz ve talep ile fiyat hakkında yanıltıcı izlenim uyandırdıkları belirlendi. Bunlardan birine 3,3 milyon lira, diğeri ise 259 bin 579 lira idari para cezası uygulandı.

67 BİN LİRA İDARİ CEZA

Ayrıca, Yatırım Finansman'a da 67 bin 221 lira idari para cezası uygulandı.

SPK bülteninde yer alan bilgilere göre Yatırım Finansman'a idari para cezası uygulanmasına neden olan eylemleri; iç denetim sisteminin, süreçlerin işletilmesine imkân verecek nitelik, yeterlilik ve etkinlikte idame ettirilmemesi ve geliştirilmemesi, yönetim kurulunun, aracı kurumun kurumsal yapısına uygun ve etkin bir iç denetim sisteminin kurulması ve sürdürülmesine yönelik sorumluluğunu yerine getirmesinde yetersiz kalması, risk yaratabilecek işlevlerin, çapraz kontrole imkân verecek şekilde farklı personelin sorumluluğuna verilmemesi, hesap ilişkisi içinde bulunulan müşterinin izinsiz aracılık faaliyetinin takibine yönelik yükümlülüklere uyulmaması, vekâletsiz işlem yapılmasına imkân verilmesi olarak sıralandı.

Yukarı

Business HT×