BIST 100 2.750,49 % 0,98
USD/TRY 17,9199 % 0,00
EUR/TRY 18,3106 % -0,41
Piyasalar
2.750,49
% 0,98
17,9199
% 0,00
18,3106
% -0,41
1,0183
% -0,63
21,42
-0,51
1.775,50
% -0,88
94,92
% 0,85
En son haberlerden haberin olsun istemez misin?

SPK'dan üç yeni düzenleme

Sermaye Piyasası Kurulu, ortakların hisse alım satımları ve bedelli sermaye artırımlarına dair yeni düzenlemelere gitti

SPK'dan üç yeni düzenleme
BUSINESSHT 13 02 2018, 07:20

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ortakların hisse alış satışları ve bedelli sermaye artırımına dair yeni düzenlemeler yaptı.

Bu kapsamda Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) ortakların hisse alış satışlarında 9 gösterge orana bağlı olarak açıklama yapma yetkisi verildi.

MKK'nın açıklaması ortakların bildirim sorumluluğunu değiştirmeyecek.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla Özel Durumlar Tebliği'nin sermaye yapısı ve yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikleri düzenleyen madesine MKK yetkisi eklendi.

Buna göre gerçek veya tüzel kişinin doğrudan, payları borsada işlem gören bir ihraççının sermayesindeki, payının yüzde 5, yüzde 10, yüzde 15, yüzde 20, yüzde 25, yüzde 33, yüzde 50, yüzde 67 veya yüzde 95'ine ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi halinde bu kişiler tarafından yapılması gereken açıklama MKK tarafından yapılacak.

İşlemi yapan kişilerin de açıklama yükümlülüğü devam edecek.

SPK'DAN ONAY ŞARTI KALDIRILDI

Bunun yanı sıra Pay Tebliği'nde yapılan düzenleme ile yönetim kontrolüne sahip ortakların herhangi bir on iki aylık dönemde sermayesinin yüzde onunu veya fiili dolaşımdaki paylarının nominal değerinin yüzde ellisini aşan pay satışlarının planlanması durumunda bilgi formu düzenleyerek SPK'dan onay alma şartı kaldırıldı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yürürlükten kaldırılan söz konusu maddeyi açıklayan ilk fıkrada şu ifadeler yer alıyordu:

"Payları borsada işlem gören ortaklıkların herhangi bir on iki aylık dönemde sermayesinin yüzde onunu veya fiili dolaşımdaki paylarının nominal değerinin yüzde ellisini aşan pay satışlarının yönetim kontrolüne sahip ortaklar tarafından borsada gerçekleştirilmesinin planlanması durumunda, ilgili ortaklar tarafından Kurulca esasları belirlenen bilgi formunun düzenlenmesi ve bu formun satış öncesinde Kurulca onaylanması zorunludur. Bu durumda ihraççı, bilgi formunun hazırlanmasında kolaylaştırıcı tedbirleri alır. Borsanın ilgili pazarında ya da piyasasında yapılan toptan satışlar bu yükümlülük kapsamında değerlendirilmez. Bu maddede belirtilen oranlarda pay satışı gerçekleştirecek ortakların bu Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında MKK’ya yapacakları başvuru sırasında, Kurulca onaylanmış bilgi formunun KAP’ta ilan edilmiş olması zorunludur. Bu fıkrada yer alan esasların dolanılması suretiyle borsada satış işleminin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde, ilgililer hakkında sermaye piyasası mevzuatı kapsamında Kurulca tesis edilecek işlemler saklıdır."

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDA YENİ KARAR

Bu iki kararın yanı sıra, bedelli sermaye artırımlarına ilişkin olarak da düzenlemeye gidildi. İlişikli taraflara yoğun borcu bulunan şirketlerin bedelli sermaye artırımı önemli nitelikte sayılmayarak, ayrılma hakkı verilmesi gerekmeyecek.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yürürlükten kaldırılan maddede şu ifadeler yer alıyordu:

"Sermaye artırımından elde edilecek fonun ilişkili taraflara olan borcun kapanmasında kullanılmayacağı ortaklık tarafından beyan edilmiş olsa dahi, sermaye artırım başvurusu öncesinde kamuya açıklanan son dört döneme ilişkin finansal tablolarında, ilişkili taraflara nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan toplam borçların ortalamasının, söz konusu borçlar dahil edilmemiş aktif toplamları ortalamasına oranı yüzde yirmiden fazla olan ortaklıklar hakkında da bu maddenin altıncı fıkrasında yer alan hükümler uygulanır."

Altıncı madde önemli nitelikli işlem hükmünü uyguluyarak bu durumdaki şirketlerin bedelli sermaye artırımından önce ortaklara ayrılma hakkı veriyordu.

 

Yukarı

Business HT×