BIST 100 114.809 % -0,85
USD/TRY 6,8659 % 0,06
EUR/TRY 7,7627 % 0,16
Piyasalar
114.809
% -0,85
6,8659
% 0,06
7,7627
% 0,16
1,1302
% 0,13
10,31
0,35
1.798,70
% -0,27
43,24
% 2,10
En son haberlerden haberin olsun istemez misin?

Çözüm İskender'in ruhunda mı?

Türkiye, İsrail, Kıbrıs ve Yunanistan arasında yapılacak bir serbest ticaret anlaşması İskender'in dünyasını yeniden canlandırabilir

Yunanistan Avrupa'dan çıkıp Levant'a katılmalı
AMOTZ ASA-EL - MARKETWATCH 02 07 2015, 12:25

İskender'in orduları burada yürüdü, Yunanca burada uluslararası dildi ve Yunanlılar İskenderiye, Antakya ve Kayserya gibi şehirlere, diaspora kelimesinin doğduğu bu bölgede hükmetti. Yunanlılar İberya'dan Hindistan'a yayıldı, ancak Yunan medeniyetinin etkisi her yerde kaybolsa da, Levant'ta hükmünü sürdürdü.

O kadar ki Roma İmparatorluğu parçalandığında Latin Avrupa ve Yunan Levant arasında bölündü. Daha sonra doğan Bizans İmparatorluğu, esas olarak Levant'ta bin yıl süren bir Yunan projesiydi. Bizans'ın Osmanlılar tarafından fethinin ardından dahi Rum tüccarlar tüm Levant'ın ticaret motorları olarak kaldılar.

Tarihsel olarak bakıldığında Yunanlılar Londra, Paris veya Berlin'de kendilerini, İskenderiye, İstanbul veya Kudüs'te olduğundan çok daha az evlerinde gibi hissediyorlar. Ve sonunda destanlarının onları geri döndüreceği yer de burası olacak. Avrupalı ortakları onları tembel ve güvenilmez olarak yaftalarken, Levant'ta Yunanlılar saygıdeğer tüccarlar, denizciler, çiftçiler ve girişimciler olarak biliniyor.

Büyük İskender'in bölgenin kalbinde kurduğu ve Roma öncesi dünyanın merkezine dönüştürdüğü İskenderiye'yi yükselten Yunan vizyonunun ruhu, bugün bir Levanten ticari birliği kurulmasını gerektiriyor.

Başta Yunanistan, Türkiye, Kıbrıs, Mısır, İsrail ve Filistinlileri içerecek ve bir gün Lübnan ve Suriye'yi de bünyesine katacak Levanten Serbest Ticaret Birliği (LEFTA) kurulabilir. Üyelerini dönüştürmeye çalışmayacak ya da onlara dayatmalarda bulunmayacak bu birlik, Kuzey Amerika modelinde olduğu gibi, kredilerin ve malların üyeleri arasında dolaşımını kolaylaştırabilir.

LEFTA üyeleri kendi aralarındaki tüm ticaret bariyerlerini kaldırır ve ortak bir kalkınma bankası kurar. İdeal olarak da bu bank Kıbrıs'ta yer alabilir.

Toplamda 1,6 trilyon dolarlık milli gelir ve ABD'nin yarısından fazla büyüklükte bir nüfus sahibi olacak olan LEFTA, Mısır'ın Yeşil Devrimi'ni gerçekleştirmesine de yardımcı olabilir. Hindistan'ı tarımsal olarak kendine yeter hale getiren devrime benzer şekilde, bu devrimle beraber Nil havzası da geçmişte olduğu gibi tekrar bölgenin tahıl ambarı olabilir.

Türkiye'nin halihazırda canlı olan otomotiv ve beyaz eşya sektörleri ise işsizlikle baş eden Yunanistan'da fabrikalar kurabilir. Türkiye İsrail ve Kıbrıs gazına ev sahipliği yapabilir.

Üyeler, birbirlerinin üretiminde, imalatında, borsasında veya kamu ihalelerinde öncelikli olabilir, birbirlerinin limanlarına demirleyebilir ve Süveyş Kanalı'ndan geçişler için daha az ücret ödeyebilir.

Bu tarz adımlar Avrupa'daki para birliği, pasaport füzyonu, sınırların kaldırılması ve yarım milyar insanın temsil edildiği bir parlemento kadar heyecanlı olmayabilir. Ancak tartışmasız olarak AB'den daha başarılı olan Kuzey Afrika Serbest Ticaret Birliği (NAFTA) tarzı pratik bir kazan-kazan anlaşması sağlanmış olur.

Evet, Levant'ta pek çok husumet var.

Türkiye, Yunanistan'ın tarihsel düşmanı, Kıbrıs Türkiye'yle bir barış anlaşması imzalanmasını bekliyor, İsrail ve Filistinliler hala kavgalı, Mısır 1950'lerde binlerce Yunanlıyı ülke dışına çıkarmıştı, İsrail'de antik Yunanlılarla yapılan bir savaş anısına yapılan sekiz günlük bir tatil var ve devletleri resmi olarak barışsa da pek çok Mısırlı İsrail'i hala düşman olarak görüyor.

Yine de Levanten Serbest Ticaret Birliği'nde hepsi işbirliği yapar ve kazanbilir, çünkü NAFTA gibi birliğin tek amacı ticaret olurdu. Ve Avrupa Birliği'nden farklı olarak, hiçbir şey dayatmaz, hiçbir şeye karışmaz ve kimseyi aşağılamazdı. Yukarı

Business HT×