BIST 100 93.699 % 0,94
USD/TRY 5,3076 % -0,08
EUR/TRY 6,0586 % -0,17
Piyasalar
93.699
% 0,94
5,3100
% -0,06
6,0618
% -0,12
1,1399
% 0,09
20,24
0,00
1.249,31
% 0,93
61,67
% 2,68
En son haberlerden haberin olsun istemez misin?

Varlık Barışı'nda kritik tarih

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Kasım'a kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek.

Varlık Barışı'nda kritik tarih
BUSINESSHT 04 07 2018, 08:07

Yurt dışında bulunan varlıklarını Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildiren yatırımcılar, bu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 7143 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrasındaki hükümler çerçevesinde, 30 Kasım'a kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek.

Bildirim süresi sona erdikten sonra bildirimlere ilişkin yapılan düzeltme talepleri dikkate alınmayacak.

Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden vergi dairelerince yüzde 2 oranında vergi tarh edilecek. Bu şekilde hesaplanan vergi, 31 Aralık'a kadar ödenecek.

Gelir İdaresi Başkanlığının "Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda bildirime konu edilecek varlıkların, bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde Türkiye'ye getirilmesi koşuluyla, bu varlıklara yurt dışında hangi tarih itibarıyla sahip olunduğunun anılan fıkra hükmünden yararlanılması açısından herhangi bir önemi bulunmuyor.

Gerçek ve tüzel kişilerce, yurt dışında bulunan söz konusu varlıklar, 18/5/2018 tarihinden 30/11/2018 tarihine kadar, belirlenen form ile bankalara veya (menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarına münhasır olmak üzere) aracı kurumlara bildirilebilecek.

Gerçek ve tüzel kişilerce, söz konusu varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmayacak.

 Yukarı

Business HT×