BIST 100 101.566 % 0,00
USD/TRY 5,6279 % 0,16
EUR/TRY 6,3446 % -0,12
Piyasalar
101.566
% 0,00
5,6273
% 0,15
6,3433
% -0,10
1,1264
% -0,11
17,76
0,00
1.443,88
% -0,15
63,16
% 1,99
En son haberlerden haberin olsun istemez misin?

Vakıfbank'taki vakıf hisseleri Hazine'ye geçiyor

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Hazine Vakıfbank hissedarı oldu

Vakıfbank'taki vakıf hisseleri Hazine'ye geçiyor
24 12 2017, 10:45

Türkiye Vakıflar Bankasının hisselerinden Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği hisselerin tamamının bedeli karşılığında Hazineye devredilmesine karar verildi.

OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı.

KHK ile Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu'nda düzenlemeye gidildi.

Buna göre, banka hisselerinden, diğer mülhak vakıflara ait olanları hariç olmak üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği (A) ve (B) grubu hisselerin tamamı Banka tarafından üç ayrı firmaya yaptırılan değerleme çalışmasının sonuç bölümlerinde belirtilen değerlerin ortalaması göz önünde bulundurularak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen beher hisse değeri üzerinden hesaplanacak bedel karşılığında Hazineye devredilecek.

Bedeli belirlenen hisselerin tamamı Bakanlar Kurulu kararının yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir hafta içinde Hazine Müsteşarlığı adına Banka pay defterine kaydedilecek. Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen devir bedeli karşılığında eşit tutarda beş farklı vadeli kira sertifikası, devir tarihi valörlü olmak üzere, bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında hisse sahibi vakıfları temsil eden Vakıflar Genel Müdürlüğüne ihraç edilecek.

İhraç edilen kira sertifikalarından ilki 2 ay vadeli, geri kalan 4 kira sertifikası ise bir, iki, üç ve dört yıl vadeli olarak ihraç edilecek.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Konuya ilişkin olarak İş Yatırım, kısa ve orta vadeli piyasa etkisine dair şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dolaşımda olmayan paylarının Hazine'ye devredilmesine karar verilen Vakıfbank hisseleri kısa vadede piyasadan olumlu ayrışabilir. İlk aşamada piyasaların dikkati hisse transferinin yapılacağı fiyatta olacak. Fiyat tespiti 3 bağımsız değerleme kuruluşunun yapacağı çalışma sonucunda belirlenecek. Bizim hedef değerlememize göre hisse %20'nin üzerinde bir artış potansiyeline sahip. Öte yandan kesinleşmiş olmamasında rağmen azınlık hissedarlara çağrı olmasını beklemiyoruz. Orta vadede ise hisselerin Hazine tarafından satışının gündeme gelmesi zamanlama ve satış yöntemine bağlı olarak hisseler üzerinde baskı yaratabilir."

Garanti Yatırım ise düzenlemenin özellikle Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne daha düzenli nakit sağlamak ve temettü volatilitesinden etkilenmesini azaltmak için uzun süredir planlandığını hatırlattığı analizinde şu ifadelere yer verdi:

"Düzenlemeyi Vakıfbank'ın operasyonel stratejileri anlamında nötr olarak değerlendirmekle birlikte, sahiplik durumunun netleşmesi ve Hazine gibi daha güçlü ve sermaye piyasalarında tecrübeli bir kuruma geçmesini dış borçlanma ve yönetim anlamında olumlu olduğunu düşünüyoruz. Devir ile ilgili ilgili BDDK, SPK ve Rekabet Kurulu hükümlerinin uygulanmayacağı açıklandı. Dolayısıyla, devir bedeli üzerinden herhangi bir çağrı yükümlülüğü doğmayacaktır, dolayısıyla belirlenen değerleme tutarının piyasa fiyatlaması için gösterge niteliği taşımayacağını düşünüyoruz."

DİĞER HİSSELER İÇİN YETKİ VERİLDİ

Bankanın (C) grubu hissedarlarından Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfının (sandık), Bakanlar Kurulu kararının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 120 gün içinde bankaya müracaat etmesi halinde, Bakanlar Kurulu tarafından sandık için tespit edilen beher hisse değeri karşılığında sandığın sahip olduğu hisselerin Hazine Müsteşarlığı tarafından devralınmasına Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek yetkili olacak.

Sandık tarafından devredilecek hisselerin devir bedeli, bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin Hazine Müsteşarlığı tarafından özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilmek suretiyle sandığa ödenecek.

Bankanın (B) grubu hisselerinden diğer mülhak vakıflara ait olan hisseler ile (C) grubu hisselerinden diğer gerçek ve tüzel kişilere ait olan hisselerin hissedarlarının Bakanlar Kurulu kararının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 120 gün içinde bankaya müracaat etmeleri halinde, sahip oldukları hisselerin Bakanlar Kurulu tarafından sandık için tespit edilen beher hisse değeri üzerinden Hazine Müsteşarlığı tarafından devralınmasına Başbakan Yardımcısı Şimşek yetkili olacak.

Söz konusu hisselerin devir bedeli, ilgili gerçek ve tüzel kişilere banka tarafından ödeme yapılmasını müteakip bankanın talebi üzerine Hazine Müsteşarlığınca nakit olarak ödenecek. Bu kapsamda yapılacak ödeme Hazine Müsteşarlığı bütçesinin ilgili tertibinden karşılanacak.

Hazineye devredilen hisseler Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan tarafından idare ve temsil edilecek. Devir ile ilgili işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve Bankacılık Kanunu hükümleri uygulanmayacak.

Devir bedelinin tespitine ilişkin değerleme hizmetlerinin masrafları ile diğer her türlü masraf Banka tarafından karşılanacak. Devir ile ilgili yapılacak işlemler harçlardan, düzenlenecek kağıtlar damga vergisinden müstesna olacak.

Bu düzenlenmenin uygulanmasına ilişkin çıkabilecek tereddütleri gidermeye ilgisine göre Maliye Bakanı veya Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan yetkili olacak.

Yukarı

Business HT×