BIST 100 95.411 % 2,40
USD/TRY 5,3473 % -1,67
EUR/TRY 6,1008 % -1,72
Piyasalar
95.411
% 2,40
5,3473
% -1,67
6,1008
% -1,72
1,1403
% -0,08
18,22
0,23
1.293,66
% 0,32
60,74
% 0,16
En son haberlerden haberin olsun istemez misin?

Günün şirket haberleri

Şirketlerden öne çıkan haberler

Günün şirket haberleri
28 08 2017, 09:10

BİMEKS

Yakın İzleme'ye giren Bimeks hisseleri taban oldu.

EMLAK KONUT GYO

İzmir Konak 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi kapsamında Emlak GYO tarafından ihaleye çıkarılan ve Konak'ın Kuruçay Mahallesi'nde bulunan parseller üzerinde karma proje geliştirmek amacıyla, ihaleyi kazanan Teknik Yapı ile, tüm gider ve gelirler ile elde edilecek kar paylaşım oranları yarı yarıya olmak üzere, "Teknik Yapı %51 - Halk GYO %49 Adi Ortaklığı" kuruldu. Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri 1,6 milyar TL, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı yüzde 35 ve Şirket payı toplam gelirinin yüzde 20'si Emlak Konut'a ait olacaktır. 

HALKBANK

Halkbank'ın Yönetim Kurulu 3 milyar TL tutara kadar, farklı tür ve vadelerde bir veya birden fazla defada yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları ihraç edilmesi, ihraçların maksimum 12 yıl vade ile sınırlı olacak şekilde belirlenmesi, piyasa koşullarına bağlı olarak sabit veya değişken faizli kupon ödemeli olarak ihraç edilmesi hususlarında karar alınmasına, söz konusu ihraçların gerçekleştirilmesi, faiz oranın tespiti, dağıtım ve tahsisat esasları da dahil olmak üzere, ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi, bu kapsamda ihraçlara aracılık edecekk ilgili aracı kurumun tespiti, söz konusu ihraçlar kapsamında ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması da dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm hususlarda Genel Müdürlük Makamı ve Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığını yetkili kıldı.

VAKIFBANK

Vakıfbank Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından 2012-2014 yılları için tüketici kredilerinin KKDF yönünden incelenmesi sonucunda düzenlenen raporlara istinaden,  KKDF kesintisi ve cezai faiz olmak üzere toplam 14,8 milyon TL tutarında tahakkuk fişleri düzelendiğini açıkladı.

TURCAS PETROL

Turcas Petrol A.Ş. ile The Shell Company of Turkey arasında bir ortak girişim olan ve Turcas'ın YÜZDE 30 oranında hissedarı olduğu iştiraki Shell Turcas Petrol A.Ş. (STAŞ) ile ilgili çeşitli stratejik alternatifler hakkında bir süredir ortağı Shell ile yürütülen müzakereler sonuçlandı.

Söz konusu müzakereler neticesinde Turcas ile Shell arasında STAŞ'a ilişkin çeşitli anlaşmaların değiştirilmesi kararlaştırıldı ve ilgili değişiklikler 25.08.2017 tarihinde imzalandı.

Yapılan değişiklikler arasında aşağıdaki hususlar bulunmakta:

1)Shell'e, iki yıllık bir bekleme süresinden sonra, dilediği zaman Turcas'ın STAŞ'ta sahip olduğu %30 oranındaki hisselerini satın almak amacıyla STAŞ'ın adil piyasa değerini hesaplatma hakkı verilmiştir. Bu süreç sadece Shell tarafından başlatılabilir ve Shell'in böyle bir süreci başlatma zorunluluğu yoktur. Eğer Shell hesaplanan adil piyasa değeri üzerinden Turcas'ın STAŞ'taki hisselerini satın almayı teklif ederse, Turcas'ın da hisselerini satmak yeerine adil piyasa değerini yükselterek, Shell'in STAŞ'taki yüzde 70 hisselerini satın almayı teklif etme ve böylece bir açık arttırma sürecini başlatma hakkı vardır. Bu süreç boyunca her bir taraf ya diğer tarafın son teklifini kabul ederek hisselerini satar ya da yapılmış olan son teklifteki fiyatı yükselterek karşı tarafın hisselerini satın almak için yeni bir teklif sunar. Yukarıda belirtilen süreç, taraflardan birinin yapılmış olan bir teklifi kabul etmesinden önce herhangi bir anda Shell tarafından sonlandırılabilir. Bu durumda, o ana kadar yapılmış olan teklifler geçersiz sayılacak ve tarafların STAŞ'taki mevcut hissedarlıkları aynen devam edecektir. Böyle bir durumda Shell'in yukarıda belirtilen süreci tekrar başlatabilmesi için yeni bir iki yıllık bekleme süresinin geçmesi gerekmektedir.

2) Shell'e sağlanan yukarıdaki hak karşılığında, Shell de Turcas'a, STAŞ tarafından ihraç edilecek ve 2016 mali yılından itibaren dönem karlarından yararlanacak ve ilk ödeme 2017 yılında yapılacakk şekilde her biri yılda 64 bin dolar tutarında imtiyazlı temettü alma hakkı veren 125 adet intifa senedi verilmesini kabul etmiştir.

Şirket, ilgili müzakereler neticesinde üzerinde anlaşılan tadillerin, tarafların ortak girişim nezdindeki işbirliğini güçlendirdiği ve değişen global ve makroekonomik koşullar gerektirdiğinde ortak girişimi sonlandırabilmek için adil ve esnek bir mekanizma sağladığı görüşündedir. Şirket, ilgili değişikliklerin tarafların ortak girişimden elde ettiği getirinin dağılımı veya miktarı konusunda önemli bir değişikliğe yol açmayacağını öngörmektedir.

ÖZAK GYO

Şirketin 2017 yılı satış gelirleri projeksiyonu 123,9 milyon TL, FAVÖK projeksiyonu ise 48,9 milyon TL olarak açıklandı.

KATMERCİLER

Katemrciler ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) arasında 12,6 milyon TL tutarında akaryakıt tankeri alımına dönük sözleşme imzalanıd. Sözleşme konusu teslimatlar 2017 ve 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilecek.

AYES ÇELİK

Kocaeli Dilovası Fabrika Şubesinde montajı yapılan Ful Otomatik Çelik Hasır Punto Kaynak Makinesinin montaj işlemi tamamlandı. Makine montajının tamamlanmasıyla birlikte makineye enerji verildi ve ayar çalışmalarına başlandı. Söz konusu makinenin üretim faaliyetine başlama süresi 20 Eylül 2017 olarak planlanmakta.

EGELİ&CO GİRİŞİM SERMAYESİ

Şirketin yüzde 50 iştiraki olan Karesi Jeotermal Enerji adına olan; Balıkesir Balya İlçesi'ndeki 2.000 hektarlık jeotermal işletme ruhsatlı ve Balıkesir Bigadiç İlçesi'ndeki 2.001,54 hektarlık jeotermal işletme ruhsatlı, İki adet jeotermal kaynağın faaliyetlerine geçmesi için ruhsat süresi; 66 aylık ek süre verilen 16/08/2017 tarihine 9 ay 7 gün beklenmeyen hal süresi eklenmesiyle 23/05/2018 tarihine kadar uzatıldı.

Yukarı

Business HT×