BIST 100 100.716 % 0,57
USD/TRY 5,2827 % 0,04
EUR/TRY 6,0094 % -0,09
Piyasalar
100.722
% 0,58
5,2814
% 0,01
6,0080
% -0,11
1,1356
% -0,24
18,20
0,00
1.279,24
% -0,27
60,75
% -0,64
En son haberlerden haberin olsun istemez misin?

Türkiye için Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ne anlama geliyor?

Almanya Başbakanı Angela Merkel'i gündeme getirdiği güncelleme Türk ekonomisi için oldukça kritik nitelikte

Türkiye için Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ne anlama geliyor?
BUSINESSHT 17 08 2017, 09:56

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ile tansiyon düşene kadar Gümrük Birliği'nin güncellenmeyeceğine ilişkin değerlendirmeleri bu konudaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Kimi yorumcular Merkel'in bu söyleminin seçimlere ilişkin geçici bir söylem olduğunu değerlendirirken, kimi analistlere göre de bu ifadeleri dikkate almak gerekiyor. 

Türkiye için Gümrük Birliği'nin güncellenmesi oldukça kritik nitelikte. Ekonomi Bakanlığı Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin ekonomi üzerindeki uzun dönemli etkilerini incelemek için bağımsız bir araştırma kuruluşuna yaptırdığı etki analizi çalışmasında dört senaryoya dikkat çekmişti.

BİRİNCİ SENARYO

İlk senaryoda Gümrük Birliği’nde yapısal sorunların çözüme kavuşturulması; tarım ürünlerinde yüzde 50 liberasyon sağlanması ve hizmetler ile kamu alımları piyasalarının karşılıklı açılması incelendi. Bu senaryoya göre, Türkiye'nin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yaklaşık yüzde 1 oranında artacağı hesaplandı. 

İKİNCİ SENARYO

İkinci senaryoda ilk senaryoya ilave olarak tarım ürünlerinde tam liberasyona gidileceği ve reform niteliğindeki açılımlar sayesinde ABD ve Kanada başta olmak diğer ülkelerle daha fazla serbest ticaret anlaşması yapılacağı varsayıldı. Bu durumun GSYİH’yi yüzde 1,9 arttıracağı hesaplandı. Yine bu senaryonun gerçekleşmesi halinde, AB ülkelerine ihracatın yüzde 24, toplam ihracatın ise yüzde 15 oranında artış göstereceği; tüketici fiyatlarının yüzde 1,5 azalırken hanehalkı tüketiminin yüzde 1,6 artması neticesinde tüketici refahının olumlu etkileneceği öngörüldü. 

ÜÇÜNCÜ SENARYO

Bu senaryoda sadece sanayi ürünlerini içeren Gümrük Birliği’nin mevcut dar kapsamı itibariyle bir Serbest Ticaret Anlaşmasına dönüştürülmesi ele alındı. Böylesi bir tercihte, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi neticesinde elde edilebilecek
kazanımların aksine, GSYİH’da yüzde 0,4 oranında kayıp yaşanacağı, ayrıca AB’ye yapılan ihracatta yüzde 16’lık bir düşüş ile karşılaşılacağı belirlendi. 

DÖRDÜNCÜ SENARYO

Son senaryoda ise Gümrük Birliği’nin bu defa tarım, hizmetler ve kamu alımlarını da içeren derin ve kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşmasına dönüştürülmesi incelendi. Bu senaryo çerçevesinde, GSYİH üzerindeki etkinin yüzde 0,16 artış ile pozitife döneceği; ancak Gümrük Birliği’nin güncellenmesine kıyasla pozitif etkinin çok düşük düzeyde kalacağı ortaya konuldu.

Yukarı

Business HT×