BIST 100 90.529 % -0,94
USD/TRY 5,3921 % 0,97
EUR/TRY 6,0897 % 0,23
Piyasalar
90.529
% -0,94
5,3921
% 0,97
6,0897
% 0,23
1,1288
% -0,64
21,35
-0,21
1.236,18
% -0,47
60,67
% -1,27
En son haberlerden haberin olsun istemez misin?

IMF: Türkiye 468 kamu şirketini konsolide etmiyor

IMF: Bu şirketlerin giderleri GSYH’nın yaklaşık yüzde 12,6’sını oluşturuyor

IMF: Türkiye 468 kamu şirketini konsolide etmiyor
19 07 2017, 07:06

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye’nin son 15 yıl içerisinde mali şeffaflık alanında önemli ilerleme kaydettiğini bildirdi. Bununla birlikte Türkiye'nin hala ilerlemesi gereken noktalara vurgu yapıldı.

IMF Türkiye Mali Şeffaflık Değerlendirme Raporunda, “Türkiye son mali şeffaflık uygulamalarını geliştirmek için son 15 yıl içerisinde dikkate değer mesafe kaydetti.” ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin 36 şeffaflık kriterinin 10’unu "temel seviyede",13 kriteri “iyi seviyede”, 6 kriteri ise “ileri seviyede” karşıladığı belirtildi. En kapsamlı ilerlemenin ise mali raporlama alanında kaydedildi ve "Halen 5 alanda temel kriterler karşılanamıyor" denildi.

 468 KAMU ŞİRKETİ KONSOLİDE EDİLMİYOR

Raporda, “Mali istatistikler genel hükümeti kapsarken, Türkiye’nin kamuya ait 468 kamu şirketini konsolide etmiyor. Bu şirketlerin giderleri GSYH’nın yaklaşık yüzde 12,6’sını oluşturuyor.” ifadesine yer verildi.

Raporda ayrıca bilanço tablolarının finansal ve finansal olmayan yükümlülükleri içerirken, hükümetin mal varlıklarının mevcuduna ise değerinden daha düşük şekilde yer verildiği belirtildi.

Raporda, “Türkiye son yıllarda ekonomik tahminlerinde iyimser bir temayüle sahip. Reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyümesi yüzde 1 daha fazla tahmin ediliyor.” ifadesine yer verildi.

ENFLASYON TAHMİNLERİ DÜŞÜK

Bununla birlikte, enflasyon tahminlerinde de daha düşük tahminlerde bulunulduğu belirtildi.

Son 10 yılda performans bazlı bütçe sistemi konusunda gerçekleştirilen çalışmalara rağmen, bütçenin büyük oranda yönetimsel ve girdi bazlı olduğu, bunun da hükümetin politika önceliklerinin anlaşılmasını zorlaştırdığı kaydedildi.

Öte yandan hükümetin halihazırda alternatif makro mali senaryolara ilişkin hazırlık yaptığı, fakat bu çalışmaların yayımlanmadığı öne sürüldü.

IMF NE TAVSİYE EDİYOR?

Raporun tavsiye bölümünde ise Türkiye’nin kamu şirketlerini de dahil ederek şirketlerin mali raporlama kapsamı genişletmesi gerektiği belirtildi.

Raporda ayrıca kamunun mal varlığının ise gerçek değerlerini yansıtacak şekilde bilanço tablolarının da kapsamının genişletilmesi gerektiği vurgulandı.

IMF heyetinin mali şeffaflık üzerine Türkiye’de incelemelere başladığı 2000 yılından bu yana, kamuya açık bilgilerin kapsamı, zamanlaması ve güvenilirliği alanlarında dikkate değer gelişme kaydedildiği vurgulandı.

YÜZDE 30'DAN YÜZDE 90'A

IMF raporunda, “Türkiye’nin mali öngörüleri ve bütçeleri daha fazla bütünlük taşıyan, daha performans odaklı, daha ileriye odaklı bir hal aldı. 2000 yılında bütçe hükümetin temel harcamalarının sadece üçte birini kapsıyordu. Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yüzde 3’üne denk gelen 13 ek bütçe fonu dışarıda bırakılıyordu. Sadece bütçe yılına odaklanılıyor, makro ekonomik gelişmelerlere ilişkin sınırlı bilgi sağlanıyordu. Hükümetin mali ve sektörel hedeflerine ilişkin açık bir ifade kullanılmıyordu. Bugün bütçe, kapsamlı yasal çerçeve içerisinde hükümetin öncelikli harcamalarının yaklaşık yüzde 90’ını kapsayacak şekilde hazırlanıyor.” ifadeleri kullanıldı.

 

 

Yukarı

Business HT×