BIST 100 92.106 % 0,33
USD/TRY 5,3931 % 0,52
EUR/TRY 6,1171 % 0,64
Piyasalar
92.106
% 0,33
5,3865
% 0,40
6,1097
% 0,52
1,1337
% 0,18
21,37
0,00
1.245,00
% 0,14
61,22
% 1,69
En son haberlerden haberin olsun istemez misin?

Zeytinlik kısmı ile gündeme gelen yasa yürürlükte

Sanayinin desteklenmesini amaçlayan Üretim Paketi Yasası Resmi Gazete'de yayımlandı

Zeytinlik kısmı ile gündeme gelen yasa yürürlükte
03 07 2017, 09:05

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yatırım ortamının iyileştirilmesi, bürokrasinin azaltılması, teşvik-desteklerin kritik ve öncü teknolojilere yoğunlaştırılması, üretici üzerindeki mali yüklerin kaldırılması amacıyla hazırlanan Üretim Paketi Yasası Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de haftasonunda yayımlanan "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yürütme ve yürürlülük dahil 90 maddeden oluşuyor.

Yasada zeytinlik alanlar ve meralarla ilgili maddeler muhalefet partileri ve sektör temsilcilerinin tepkileri üzerine AKP tarafından geri çekilmişti.

Tasarı üretim teşviklerinin hedeflenen bazı sektörlerde yoğunlaştırılmasının yanı sıra, planlı sanayileşmenin sağlanmasını, yerli yeşil ve yenilikçi üretime geçişin kolaylaştırılmasını, yatırımların bürokratik süreçlere takılmadan hızla hayata geçirilmesini, organize sanayi bölgeleri ve benzer nitelikteki bölgelere ilave teşvik sağlanmasını öngörüyor.

Tasarıda yer alan ve Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddesinde yapılacak değişiklikle, orta ve yüksek teknolojili yerli ürünlere yüzde 15 oranında fiyat avantajı sağlanıyor.

Bu değişiklikle farklı kamu kurumları tarafından yerli ürünlere uygulanan birbirinden farklı desteklerin de önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Sanayi şirketlerinin elektrik tüketiminde alınan TRT payının kaldırılmasını da öngören tasarı, üretimin destekleneceği sektörlerde ve planlı sanayi alanlarındaki yatırımlarda damga ve emlak vergisi başta olmak üzere bazı vergi ve harçlarda istisna ve muafiyetler öngörüyor.

Tasarı ayrıca başta organize sanayi bölgeleri olmak üzere bazı yatırımlara bedelsiz ve/veya kısmen bedelli arsa tahsisinin yeniden ve kalıcı olarak yürürlüğe konulmasını da hedefliyor.

Sanayinin rekabet düzeyi ve teknoloji yoğunluğunun artırılması için nitelikli eleman yetiştirilmesinin önemine vurgu yapılan tasarıda bu kapsamda Yükseköğretim Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle nitelikli işgücünün yetiştirilmesinin de önünü açmayı planlıyor.

ZEYTİNLİKLERİ İLGİLENDİREN KISIM YASALAŞMADI

Yasada zeytinlik alanlar ve meralarla ilgili maddeler muhalefet partileri ve sektör temsilcilerinin tepkileri üzerine tasarıdan çıkarılmıştı.

Tasarının yasalaşmayan ilgili maddesine göre zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede, zeytinliklerin bitkisel gelişimini, çoğalmalarını engelleyecek kimyasal atık oluşturacak, toz ve duman çıkaran tesis yapılamayacak ve işletilememesi benimsiyordu.

Yasalaşmayan ilgili maddede ayrıca zeytinlik sahalarla ilgili kurul oluşturulması planlanıyordu. Madde ayrıca Tarım Bakanlığı'na veya oluşturulacak kurula alternatif alan bulunmaması ve kurulun uygun görmesi şartıyla bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına izin verilmesine olanak sağlıyordu. Kurul'a yetkilerini Valiliklere devir hakkı da bazı durumlarda getiriliyordu.

Konu, zeytinlik arazilerin fabrikalaşmaya açılacağı endişesiyle kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Yukarı

Business HT×