BIST 100 89.786 % -1,75
USD/TRY 5,3876 % 0,89
EUR/TRY 6,0841 % 0,14
Piyasalar
89.730
% -1,81
5,3874
% 0,89
6,0840
% 0,14
1,1286
% -0,66
21,47
-0,09
1.238,10
% -0,31
61,02
% -0,70
En son haberlerden haberin olsun istemez misin?

Merkez'e göre reel sektörün borç riski düşük seviyede

TCMB, 2016 4. Çeyrek Finansal Hesaplar Raporu'nu yayınladı

Merkez'e göre reel sektörün borç riski düşük seviyede
BUSINESSHT 19 06 2017, 15:22

Reel sektörün dövizle borçlanmasına bazı önlemlerin konuşulduğu günde Merkez Bankası'nın açıkladığı 2016 4. Çeyrek Finansal Hesaplar Raporu'na göre reel sektörün kur riski alarm vermiyor. 

Rapora göre reel sektör firmaları borçlarının ödenebilirliği açısından düşük risk taşıyor. 

Merkez Bankası'nın raporunda 2010-2016 yılları arasındaki dönemde, reel sektörün toplam borcunun GSYİH’ye oranının, küresel kriz sonrası süreçte artan likiditenin gelişmekte olan ülkelere yönelmesi ve bu ülkelerde oluşan elverişli fonlama imkanlarının etkisiyle, 2015 yılına kadar artış eğilimi gösterdiği, bu dönemden sonra yatay seyrettiği ve 2016 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla 0,68 düzeyinde gerçekleştiği belirtildi.

Benzer şekilde borcun özkaynaklara oranı da dönem boyunca artış eğiliminde oldu. Bu oran 2016'nın dördüncü çeyreğinde 1,02 olarak gerçekleşti.

Finansal olmayan şirketlerin yarattıkları işletme karları ile borç geri ödemelerinin karşılanıp karşılanmadığını gösteren borcun işletme artığına oranı ise dönem boyunca sınırlı bir artış eğilimiyle 2015 yıl sonu itibarıyla 4,5 düzeyinde gerçekleşti. Öte yandan, diğer bir kaldıraç göstergesi olan sektörün yükümlülüklerinin finansal varlıklarına oranı da dönem boyunca artış eğilimde olmuş ve 2016 dördüncü çeyreğinde 1,5 düzeyinde oluştu. 

OECD ÜLKELERİNE KIYASLA TÜRKİYE'NİN DURUMU

Borç/GSYİH ve Borç/İşletme Artığı göstergeleri açısından Türkiye reel sektörü, OECD ülkeleri içinde ortalamanın altında ve düşük borçlu ülkeler içinde yer alıyor. Borcun özkaynaklara oranında ise ortalamanın üzerinde yer almaktadır. Bu durum bilanço büyüklüğüne göre reel sektörün özkaynaklarının düşük düzeyde olduğunu gösteriyor.

Raporda şu analizlere yer verildi: "Özetle, reel sektör firmalarının büyük ölçüde ticari kredilerden oluşan ve sektör içi
işlemleri temsil eden diğer alacaklar/borçları ağırlıklı olarak kullandıkları, bunun ardından hisse senedi ve özkaynak ihracı ve kredi kullanımı yoluyla finansmanlarını karşıladıkları görülmektedir. OECD ülkeleri ile yapılan karşılaştırmalarda reel sektör
firmalarının borçlanma açısından alt sıralara yakın olduğu, borçların ödenebilirliği açısından ise düşük risk taşıdığı değerlendirilmektedir. Toplam borçluluğunun yüksek olmaması ve düşük kaldıraç seviyesine sahip olması sektörün güçlü yapısını göstermektedir. Öte yandan, diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında, bilanço büyüklüğüne göre özkaynakların düşük düzeyde olması sektörün güçlendirilmesi gereken yönünü işaret etmektedir."

"2016 SONUNDA TÜRKİYE EKONOMİSİ NET BORÇLU"

2016 yılı dördüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları 9 trilyon 286 milyar TL, yükümlülükleri ise 10 trilyon 483 milyar TL düzeyinde gerçekleşerek, finansal varlık ve yükümlülüklerin farkından oluşan net finansal değer 1 milyar 197 milyar TL düzeyine ulaştı ve genel ekonomi net borçlu pozisyonunu sürdürdü.

Merkez Bankası'nın raporuna göre, toplam ekonominin finansmanı, büyük ölçüde dünyanın geri kalanı (yurtdışı) ve hanehalkı tarafından sağlandı.

Raporda, "Veri dönemi boyunca, hanehalkı ve dünyanın geri kalanı finansal fazla verirken, finansal olmayan kuruluşlar ve genel yönetim finansal açık vermiştir. Diğer taraftan, finansal kuruluşlar ile sigorta şirketleri ve emeklilik fonlarının net finansal değeri, üstlendikleri finansal aracılık faaliyetleri nedeniyle, dengedeki pozisyonunu korumuş ve yatay bir seyir izlemiştir." denildi. 

Yukarı

Business HT×