BIST 100 90.529 % -0,94
USD/TRY 5,3621 % 0,41
EUR/TRY 6,0681 % -0,13
Piyasalar
90.529
% -0,94
5,3621
% 0,41
6,0681
% -0,13
1,1306
% -0,48
21,35
-0,21
1.239,02
% -0,24
60,28
% -1,90
En son haberlerden haberin olsun istemez misin?

Böke'den 6 reform önerisi

Üretim Reform Paketi'ni değerlendiren CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke,ihtiyaç duyulan altı reform maddesini sıraladı

Böke'den 6 reform önerisi
BUSINESSHT 12 06 2017, 17:37

CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, halk arasında "Üretim Reform Paketi" olarak bilinen ve organize sanayi bölgeleri düzenlemesinden zeytinliklerin sanayi tesisi olarak kullanılma koşullarına kadar 76 madde içeren  ‘’Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’’ başlıklı torba tasarıyı değerlendirdi.

Böke paylaştığı Politika Notu'nda, hükümet yetkilileri ve zeytin sektörünün temsilcileri arasındaki fikir ayrılıkları nedeniyle geçen hafta Genel Kurul'dan tekrar Komisyon'a gönderilen paketin sanayicinin üretmesini değil inşaat yapmasını teşvik ettiğini söyledi.

"İhtiyaç duyulan üretim reformunun temelinde yeni bir siyaset anlayışı yatmaktadır. Bu siyasetin temelinde de tercihlerini doğadan, insandan, emekten ve üretimden yana kullanacak bir ekonomi anlayışı olmak zorundadır" diyen Böke, ihtiyaç duyulan reformları şöyle sıraladı:

1. ZEYTİNİ YOK EDECEK DEĞİL VAR EDECEK SANAYİ

"Zeytin ağacına bakınca yok etmeyi değil onu var ederek sanayileşmeyi, enerji üretmeyi bilecek bir kalkınma hamlesini başlatmalıyız" diyen Böke, zeytinin hem kendisine hem de yan ürünlerine katma değer sağlayıcı bir girdi sağlayacağını ifade etti:

"Zeytin ağaçlarının bulunduğu arazilerden ne kadar inşaat rantı elde edilebileceğini hayal etmek yerine, zeytinin yan ürünleri olan zeytin posası, zeytin kabuğu, zeytin çekirdeğinin gıda, ilaç ve kozmetik sektörlerinde yüksek katma değerli üretim girdisi olabileceğini bilerek işe başlamalıyız mesela." 

Başbakan Binali Yıldırım'ın geçen hafta  yaptığı ‘’Kamu yararını sağlayan şeyleri yapmalıyız. Zeytin mi daha önemli, yapılacak tesis mi daha önemli Türkiye’nin geleceği açısından’’açıklamasına da yanıt veren Böke, "Zeytin biyoyakıtının: yıllık üretimi garantili, yüksek ısıl değere sahip, üstelik yenilenebilir bir enerji kaynağı olduğunu bilirsek ‘ağaç mı önemli tesis mi diyen’ vasatlığı da aşarız belki" diye konuştu.

2. BİLİM VE TEKNOLOJİ

Her sektördeki katma değeri yüksek üretim için ciddi bir teknolojik birikimin gerekliliğine vurgu yapan Böke,  "Teknolojiyi geliştirmenin yolu kuşkusuz hedefleri önceden çağın gereklerine uygun olarak tanımlanmış bilimsel eğitim altyapısını oluşturmaktan geçiyor" dedi ve ekledi:

"Zeytinin kendisi, kendisinden yağı, çekirdeğinden enerjiyi üretebilmek bilim gerektirir. Katma değeri yüksek üretimden anladığımız da budur. Zeytinde gelecek gören bir anlayış için bilim gerekiyor. Bu bilim için eğitimde yeni bir anlayış gerekiyor." 

3. VERİMLİLİK STRATEJİSİ VE AYRILMAZ PARÇASI EĞİTİM

"Yapılması gereken bilimsel temelli, laik bir eğitim anlayışını Sanayi 4.0’ı yakalayan bir üretim dönüşümünün temeli yapacak bir verimlilik stratejisini ortaya koymak" diyen İzmir Milletvekili, yeni eğitim sisteminin hem yeni sektörlerin ortaya çıkması hem de geleneksellerin geçireceği dönüşüm için gerekli becerilere öncülük etmesi gerektiğini söyledi.  

4. YENİ SOSYAL DEVLET TARİFİ VE BUNUNLA UYUMLU MALİYE POLİTİKASI

Herkese eşit fırsat sağlayan, parsız eğitim anlayışına dayanan yeni bir sosyal devlet kurulması gerektiğine vurgu yapan Böke, "Devletin insana ve topluma yatırım yapmasını mümkün kılacak yeni bir kamuculuk tarifini ortaya koymalıyız" dedi.

Böke, yeni sosyal devlet anlayışının  maliye politikasına  doğrudan etkilerini de şöyle açıkladı:

"Yeni sosyal demokrat ekonomik modelin özünde, sosyal devlet harcamalarına güvence sağlamak ve doğuştan hak olan sosyal yardım/destek programlarının yanı sıra, verimliliğe ve geleceğe yatırımı da içeren sosyal programlara yapılan harcamaların arttırılması olacak." 

5. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

"Yüksek katma değerli üretime geçişi desteklemek için yeni bir teşvik sistemine de ihtiyaç var" diyen Böke'ye göre  daha verimli üreteni ödüllendiren, yüksek katma değerli sektörlere ve insana yatırımı özendiren bir teşvik sistemi öngörülen ekonomik dönüşümü kolaylaştıracak bir unsur olarak görülmeli.

6. UCUZ DEĞİL NİTELİKLİ EMEK

"Üretim reformu adı altında ortaya konan ekonomik tercihin doğaya ve tarıma karşıtlığı zeytinde şekillenirken insan karşıtlığı da emeği ve insan hayatını değersiz gören maddelerinde vücut buluyor" diyen CHP Meclis Üyesi, tasarıdaki iş ve işçi güvenliği ile ilgili maddeleri şöyle değerlendirdi:

"Getirilen kanun tasarısı ile 50’nin altında çalışanı olanın iş güvencesine ve güvenliğine yapacağı yatırımları birkaç yıl öteleyen yaklaşım kabul edilemez. Bu güvencesiz çalışma anlayışını değiştirmezsek yalnızca ucuz emek gücü ile rekabet eden bir gelecek tarif etmiş oluruz. Oysa bizim hedefimiz ucuzluğu ile değil niteliği ile (hem becerileri, hem sosyal diyaloglara katılım alışkanlığı, hem de sağlıklılığı ile) rekabet eden bir işgücü ile kalkınan Türkiye ekonomisi olmalıdır. Bunun gereği de, işgücü piyasası politikalarını nitelikli iş gücünün ortaya çıkmasını sağlayacak şekilde düzenlemektir.

"SANAYİ REFORMU İNKAR EDİLEMEZ"

Türkiye sanayisinin hızla kan kaybettiğini, nitelikli üretim potansiyelinin aşındığını aktaran Böke, "Sanayinin bir reforma ihtiyacı olduğu kesin. Bu inkar edilemez" dedi:

"Türkiye 1990 ve 2000’lerin başında imalat sanayi üretiminde dünyanın en büyük 15 ülkesi arasındaydı. Ancak 2010 yılında geldiğimizde Türkiye artık ilk 15 arasında dahi yok. Hindistan ilk 10 ülke arasına girmiş, Türkiye bu ligden düşmüş. 2000’den 2010 yılına kadarki sürede sanayinin toplam ekonomideki payı yüzde 17’lere geriledi. 4,8 puanlık bu düşüşün yaşandığı aynı dönemde Güney Kore’de sanayinin ekonomideki payı artmaya devam ediyordu – öyle ki aynı dönemde bu pay Güney Kore’de yüzde 31’lere kadar yükseldi."

Dünyada üretim biçimlerinin hızla yeniden şekillendiğini, Türkiye'nin genç ve dinamik toplum yapısı ve nüfusuyla, coğrafi stratejik konumuyla bu değişimin öncülerinden olma potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Böke,  "Yeter ki, bu dönüşümü hakkıyla gerçekleştirecek gerçek reform politikaları, kısa vadeli siyasi kaygılara takılmadan uygulanabilsin" dedi.

CHP'li vekil, "Sanayi 4.0’ın ne olduğunu tarif edebilen, tarif ettiği yeni üretim biçiminin ihtiyaçlarını doğru tespit eden ve uyguladığı politikalarla bu dönüşümü destekleyen bir iktidara ve ekonomi yönetimine ihtiyaç var" diye konuştu.

Yukarı

Business HT×