BIST 100 1.110,05 % 3,21
USD/TRY 7,2053 % -1,07
EUR/TRY 8,4558 % -1,45
Piyasalar
1.110,05
% 3,21
7,2053
% -1,07
8,4558
% -1,45
1,1734
% -0,04
14,01
0,64
1.918,41
% -5,37
44,51
% -1,07
En son haberlerden haberin olsun istemez misin?

'Lüks otoda 480 milyon euro ÖTV vurgunu'

Almanya’dan ithal edilen lüks otomobillerle ilgili Bakanlık soruşturmasında ÖTV ve KDV cezalarıyla birlikte 480,4 milyon euro vurgun belirlendiği konuşuluyor.

'Lüks otoda 480 milyon euro ÖTV vurgunu'
MİLLİYET 30 01 2017, 08:27

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın sahte belgelerle Almanya’dan ithal edilen lüks otomobillerle ilgili yürüttüğü çalışmalar neticesinde, ÖTV ve KDV cezalarıyla birlikte 480,4 milyon euro vurgun belirlediği konuşuluyor.

Milliyet’ten Şebnem Hoşgör'ün bakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, 2007-2010 yılları arasında distribütör olmayan firmalar tarafından yapılan ithalat işlemlerinde, kullanılmış araçların yeni gibi gösterilerek ithal edildiği, ayrıca çifte fatura kullanılarak araçların kıymetlerinin düşük gösterildiği bu çerçevede ödenmesi gerekenden daha az Gümrük Vergisi, ÖTV ve KDV ödendiği iddialarıyla ilgili olarak başlatılan araştırma kapsamında şu ana kadar 97 firmanın işlemleri incelendi.

Bu firmalarca Almanya’dan ithal edilen lüks araçların kıymetleri ve araçların yeni olup olmadıkları yönünden yapılan araştırmalar sonucunda 26 adet soruşturma raporu ve 34 adet cevaplı rapor düzenlendi.

Söz konusu raporlarda özetle şu tespitler yer aldı:

YÜZDE 35 UCUZ GÖSTERDİLER

“Almanya’dan ithal edilen lüks araçların kıymetleri yönünden yapılan inceleme sonucunda, araçların tamamına yakınının serbest dolaşıma giriş beyannemesi ekindeki faturalarının sahte olduğu ve sözkonusu faturalardaki kıymetlerinin Almanya Gümrük İdaresi’nden temin edilen fatura ve excel dosyalarında kayıtlı kıymetlerinden ortalama olarak yüzde 15-35 oranında düşük olduğu, Türkiye’de gümrük idaresine sunulmak üzere ayrı ve sahte bir fatura düzenlendiği, gerçek fatura kıymeti ile sahte fatura kıymeti arasındaki farkın gönderici firmalara genelde elden ödendiği anlaşılmıştır. Bu tespitler ışığında ortaya çıkan eksik kıymet beyanı sonucu olarak da eksik KDV ödendiği tespit edildiğinden 44 şirket yetkilisi hakkında takibatta bulunulması, sözkonusu araçlar için Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 9/1. maddesinin (el koyma) tatbik edilmesi...

Ayrıca ithale konu lüks araçların kullanılmış olduğu halde yeni gibi gösterildiği iddiası kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, inceleme konusu yapılan araçların önemli bölümünün ithalattan önce Almanya’da trafiğe tescil ettirildiği ve bazı araçlar hakkında distribütör firmalarca ithalattan önce muhtelif km’lerde yurtdışında garanti kapsamında servis işlemi gördüğü...

Araçlardan bir kısmının ithalattan 1 yıldan daha fazla önce Almanya’da trafiğe tescil edilmesi dolayısıyla ithal araçlar içerisinde Almanya’da 1-2 yıldır kullanımda olan araçlar bulunduğu....

İZİNSİZ İTHAL ETTİLER

Tüm bu tespitler karşısında araçları ‘yeni’ ve ‘kullanılmamış’ olarak beyan edilmeleri karşısında ‘eski’ oldukları herhangi bir şüpheye mahal vermeyecek surette ortaya konulmuş olan sözkonusu araçların İthalat Rejim Kararı’nın 7. maddesine aykırı olarak izin alınmadan Türkiye’ye ithal edildikleri müşahede edilmiştir.

Bu nedenle 44 adet şirket yetkilisi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3/11 ve 4/2 maddeleri ile aynı Kanun’un 4/5 maddesinin yönlendirmesi ile Türk Ceza Kanunu’nun 204-208. maddeleri uyarınca takibatta bulunulması, sözkonusu hükümlerin uygulanmasında Gümrük Kanunu’nun 235. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi (eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir) ile 4. fıkrasının (mülkiyetinin kamuya geçirilmesi) gözönünde bulundurulması...”

KIYMET FARKI 47,4 MİLYON EURO

Bakanlık kayıtlarına göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerince usulsüz lüks oto ithalatına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, şu ana kadar 11 bin 453 araç ve 97 ithalatçı firma incelendi. İncelemeler sonucunda 44 firma hakkında soruşturma raporu düzenlendi. Eksik kıymet beyanı ve eski olmasına karşın yeniymiş gibi usülsüz biçimde ithali gerçekleştirilen toplam 4 bin 704 araç tespit edildi. Çalışmalar neticesinde tespit edilen kıymet farkı toplamı 47 milyon 302 bin 336 euro’yu bulurken, tahsili gereken KDV tutarı 8 milyon 514 bin 420 euro, tahsili gereken KDV ceza tutarı 25 milyon 543 bin 261 euro, tahsili gereken ÖTV ve ÖTV cezası tutarı 47 milyon 450 bin 996’şar euro, İthalat Rejim Kararı, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Gümrük Kanunu kapsamında düzenlenecek idari para cezası tutarı da 351 milyon 448 bin 965 euro olarak hesaplandı. Bu rakamlar çerçevesinde tahsili gereken toplam tutar ise 480 milyon 408 bin 640 euro olarak belirlendi.

Yukarı

Business HT×