BIST 100 1.126,90 % -0,76
USD/TRY 6,9769 % 0,06
EUR/TRY 8,2128 % 0,03
Piyasalar
1.126,90
% -0,76
6,9769
% 0,06
8,2128
% 0,03
1,1756
% -0,20
11,08
0,00
1.972,96
% -0,15
43,09
% -0,99
En son haberlerden haberin olsun istemez misin?

Günün şirket haberleri

Şirketlerden öne çıkan haberler

Günün şirket haberleri
23 01 2017, 10:28

AVİVASA EMEKLİLİK

Şirketin 2016 yılı prim üretimi; hayat dalı 265mn TL, hayat dışı 52 TL olmak üzere toplam 317mn TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam prim üretimi 2015 yılına göre %20 oranında artış sergilemiştir. Aralık 2016 dönemindeki prim üretimi ise bir önceki aya göre %28 oranında artarak 34,4mn TL'ye yükselmiştir.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ

Şirketin Yönetim Kurulu 20.01.2017 tarihinde, Şirketin yüzde 99,97 oranında iştiraki bulunduğu Çelebi Kargo Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin tamamı ödenmiş 30mn TL tutarındaki sermayesinin 114mn TL'ye yükseltilmesine karar verildiğinden, sermaye artırımı nedeniyle nakit olarak artırılan 84mn TL tutarındaki sermayeye iştirak edilmesine karar vermiştir. Söz konusu sermaye artışına iştirak sebebiyle yapılacak ödemelerin 21mn TL'lik kısmına isabet eden tutar 20.01.2017 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, geri kalan kısmının ise tescil tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Sermaye artırımı yoluyla Çelebi Kargo'ya sağlanacak bu kaynağın, Çelebi Kargo'nun sermayesinin yüzde 100'üne sahip olduğu Almanya'nın Frankfurt şehrinde mukim bağlı ortaklığı Celebi Cargo GmbH'nin finansal yapısının güçlendirilmesi ve işletme sermayesi ihtiyaçları için kullanılması öngörülmektedir.

İŞ GYO

19.01.2017 tarihli özel durum açıklaması çerçevesinde kullanılan kredi (120mn TL 4 yıl vadeli) 3 ayda bir faiz ödemeli, maliyeti yıllık yüzde 13,62 olduğu duyurulmuştur.

KATMERCİLER

 Şirket, savunma sanayi alanındaki fırsatları ve işbirlikteliklerini değerlendirmek amacıyla Limak Holding ile gizlilik protoklü imzalamıştır. Haber sonrası Şirket hisseleri Cuma günü yüzde 19,90 oranında değer kazandı.

TURCAS PETROL

 İştirak portföyünün daha etkin yönetimi kapsamında, yüzde 99,99 oranındaki bağlı ortaklığı Turcas Enerji Holding A.Ş.nin ve gerçek kişi hissedarların Turcas Elektrik Üretim A.Ş. (TEÜAŞ)deki toplam 195mn lot payının Şirket tarafından satın alınması için gerekli işlemlerin yapılmasına ve işlem tamamlanmadan önce düzenleyici kurumlar ile TEÜAŞ'ın finansör kuruluşlarının onaylarının alınmasına karar verilmiş idi. Şirketin 20 Ocak 2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, yine iştirak portföyünün daha etkin yönetimi ve kaynak verimliliğinin artırılması amacıyla, söz konusu satın alımın tamamlanmasının ardından, ilgili düzenleyici kurumlar ile TEÜAŞ'ın finansör kuruluşlarının onaylarına tabi olmak şartıyla Şirket ile TEÜAŞ'ın tüm aktif ve pasifiyle devralma suretiyle birleşmesine, bu amaçla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir. Bu birleşme ile, grup içi yabancı para cinsindeki uzun vadeli yatırım kredilerinin, Şirketin yabancı para cinsindeki gelirleriyle aynı bilançoda toplanarak daha etkin ve aktif bir hedge mekanizması yaratılması planlanmıştır.

YAZICILAR HOLDİNG

 Bağlı ortaklıklarından Anadolu Taşıt Ticaret A.Ş. ile Gürcistan Enerji Bakanlığı arasında 2015 yılının Mayıs ayında imzalanan Niyet Anlaşması kapsamında Kheledula HES Projesi'nde fizibilite ve saha çalışmalarının tamamlanmasının ardından Niyet Anlaşması'nın bir parçası olarak İnşaat İşlerine Başlangıç Anlaşması imzalanmış olup, sözkonusu anlaşma Gürcistan Enerji Bakanlığı'nca tescil edilmiştir. Bundan sonraki aşamada, resmi kurumlardan inşaat izinlerinin alınmasının ardından inşaat safhasına geçilecektir. Gürcistan'da Kheledula Nehri üzerinde 50,7 MW kurulu gücünde ve yıllık 257mn kilovat-saat elektrik üretim kapasitesinde planlanmış olan Kheledula HES için 82mn USD yatırım bedeli öngörülmektedir.

HEDEF GİRİŞİM

 Şirketin 2016 yılı net dönem karı yüzde 80 gerilemeyle 1,5mn TL oldu. Brüt kar yüzde 71 gerilemeyle 2,5mn TL olurken brüt kar marjı 12,5 puan gerilemeyle yüzde 7,1 oldu. Net kar marjı ise 12,6 puan gerilemeyle yüzde 4,3'ü gösterdi.

KRİSTAL KOLA 

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü'nün 29/12/2016 tarihinde açmış olduğu ihalede Sakarya Sapanca'da bulunan Doğal Kaynak Suyunun 2,00 lt/sn debisinin 10 yıllık kiralanması için teklif verdiğini bildirmişti. SASKİ Genel Müdürlüğü ile 10 yıllık kiralama ile ilgili; 2017 yılı için 336.000 TL +Kdv, gelecek yıllar (2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026) için, 2017 yılı kira bedeli üzerinden Üretici Fiyatları Endeksi üzerinden sözleşme imzalanmıştır.

MEPET METRO PETROL

 Şirketin 2016 yılı net dönem karı geçen seneye göre 10 katına çıkarak 10,1mn TL olmuştur. Yüksek artışın sebebi şirketin geçen sene diğer faaliyetlerinden 5,7mn TL gider yazarken, bu sene 3,7mn TL gelir yazması olmuştur. Brüt kar yüzde 15,8 artışla 14,9mn TL olurken, esas faaliyet karı  5,4 katına çıkarak 14,3mn TL'ye yükselmiştir.

SAN-EL MÜHENDİSLİK

Şirket ile İşverenler arasında 1 Ocak 2017 - 20 Ocak 2017 tarihleri arasında sözleşmesi yapılmış toplam sözleşme bedeli 15,1mn TL'dir. Bu siparişler ile birlikte 2017 yılı içerisinde faturalanabilecek iş toplamı 20.01.2017 tarihi itibari ile 37,4mn TL 'ye ulaşmıştır.

SAY REKLAMLCILIK

 Şirket Arçelik'in belirli satış noktalarına muhtelif kurumsal kimlik ürünlerinin tedariki amacıyla düzenlenen ulusal ihalede 2. olarak ihale edilen işin yüzde 40'ını almaya hak kazanmıştır. İhale bedeli 1,6mn TL olup yüzde 15 azaltma veya artış gerçekleşebilecektir.

VANET GIDA

Şirketin 2016 yılına ait ana ortaklık zararı 8,6mn TL olmuş ve geçen seneki 1,6mn TL'lik zararın 5,4 katı katı üstünde gerçekleşmiştir. Zararın artmasındaki ana sebep özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 6,4mn TL'lik zarar yazılmasıdır. Brüt kar geçen seneki 900bin TL'lik zarardan bir miktar iyileşmeyle 63bin TL'ye yükselmiştir. Esas faaliyetlerden zarar geçen seneki 1,5mn TL'nin yüzde 69 üzerinde 2,5mn TL olarak gerçekleşirken, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 6,4mn TL zarar edilmesi sonucu, finansman önceki faaliyet zararı 8,8mn TL'ye ulaşmış ve oldukça olumsuz bir görüntü çizmiştir. 

Yukarı

Business HT×