BIST 100 114.809 % -0,85
USD/TRY 6,8659 % 0,06
EUR/TRY 7,7627 % 0,16
Piyasalar
114.809
% -0,85
6,8659
% 0,06
7,7627
% 0,16
1,1302
% 0,13
10,31
0,35
1.798,70
% -0,27
43,24
% 2,10
En son haberlerden haberin olsun istemez misin?

Taklit marka satana 3 yıl hapis

Sınai Mülkiyet Kanunu, Meclis’te kabul edildi. Düzenlemeyle, marka hakkına tecavüz edenler, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak

Taklit marka satana 3 yıl hapis
GAZETE HABERTÜRK 24 12 2016, 13:21

Türk Patent Enstitüsü’nün adı kanunla Türk Patent ve Marka Kurumu (Türk Patent) olarak değiştirildi. Buna göre, sahibi tarafından 5 yıl içinde ciddi biçimde kullanılmayan marka iptal edilecek. Kanunla, marka tescil süreçleri de kısalacak.

Markalar, şekil, renk, ses ve her türlü işaretten oluşabilecek. Bir markanın, başka bir marka ile benzerliği, halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali varsa başvuru reddedilecek. Menfaati olanlar, markanın hükümsüzlüğünü mahkemeden isteyebilecek.

Patent ve Marka Kurumu, milli güvenlik açısından önem taşıdığı düşünülen buluşu, Savunma Bakanlığı’na iletip 3 ay içinde kararını verecek.

AHLAKA AYKIRI BULUŞA ONAY YOK

Taklit markayı satan, dağıtan, bir başka şekilde ticaret alanına çıkaran, ithal ve ihraç eden, ticari amaçla elde bulunduran kişiler de marka hakkına tecavüz etmiş olacak. Marka hakkına tecavüz edenler, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. Marka koruması olduğunu belirten işareti mal veya ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıran kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacak. Taklit markayı satan kişi, malı kimden temin ettiğini bildirirse, ceza almayacak.

El konulan suça konu eşya hakkında, bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra, soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısının talebi üzerine hâkim, kovuşturma aşamasında hükümden önce mahkeme tarafından imha kararı alabilecek.

PATENT KORUMA SÜRESİ 30 YIL

Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı buluşlar, bitki çeşitleri veya hayvan ırkları ile bitki veya hayvan üretimine yönelik biyolojik işlemler, insan veya hayvan vücuduna uygulanacak teşhis yöntemleri ile cerrahi yöntemler dahil tüm tedavi yöntemleri, insan klonlama işlemleri için patent verilmeyecek. Başvuru tarihinden başlamak üzere patentin koruma süresi 20 yıl, faydalı modelin koruma süresi 10 yıl olacak.

ÇALIŞAN VE İŞVERENE PAY

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara buluşları için ödenecek bedel, buluştan elde edilen gelirin üçte birinden az olmayacak. Ancak buluş konusunun kamu kurum veya kuruluşu tarafından kullanılması halinde ödenecek bedel, bedelin ödendiği ay için çalışana ödenen net ücretin 10 katını aşamayacak.

Çalışan, hizmet buluşu yaptığında bu buluşunu yazılı olarak ve geciktirmeksizin işverene bildirecek. İşveren, hizmet buluşuyla ilgili hak talep edebilecek. Çalışan makul bir bedelin kendisine ödenmesini isteyebilecek. 

“MARKALARI GELECEĞİN REKABETİNE HAZIRLIYORUZ”

TBMM Sanayi Ticaret ve Enerji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız Sınai Mülkiyet Kanunu için “Üreticimizi yatırımcımızı markalarımızı bugünün değil, yarının Türkiye’sine ve geleceğin rekabet ortamına göre hazırladığımızın en büyük emaresidir” dedi

TBMM Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız Sınai Mülkiyet Kanunu hakkında yaptığı açıklamada Türkiye’nin orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya’nın üretim üssü olma hedefi olduğunu söyledi ve Ar- Ge Reform Paketi’nin bu amaçla hayata geçirildiğini vurguladı. Altunyaldız, Türk Patent Enstitüsü’nün (TPE) kuruluşundan ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin mevzuatın yürürlüğe girdiği 1995 yılına kadar ülkemizde sınai mülkiyet hakları alanında önemli gelişmeler kaydedildiğini vurguladı ve gerek sınai mülkiyet haklarına ilişkin verilerde gerekse sunulan hizmetlerde önemli ölçüde ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

ANLAŞMALAR GÖZETİLDİ

Ziya Altunyaldız, geçmişte sınai mülkiyet haklarına ilişkin mevzuatın uygulanmasında karşılaşılan sorunların somut olarak tanımlandığını söyledi. Altunyaldız, sınai mülkiyet mevzuatına ilişkin KHK’ların kanunlaştırılması gerektiği ve TPE’nin kapasitesinde düzenleme ihtiyacı olduğunu kaydetti. Altunyaldız, “Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla getirilen yükümlülükler de gözetilerek ülkemizin gerçeklerine ve ihtiyaçlarına uygun sınai mülkiyet hakları tek kanunla düzenlendi. Fikri ve sınai mülkiyet haklarını ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürme çok büyük bir önem taşımaktadır” diye konuştu.

TESCİLDE SÜRE 2 AYA DÜŞECEK

Altunyaldız yeni kanunla markaların sadece çizimle görüntülenebilme şartının kaldırıldığını belirterek, “Ses ve hareket markaları gibi yeni marka türlerinin tesciline imkân sağlanıyor, marka alanı genişliyor. Marka tescil süresi kısaltılıyor. 3 ay olan ilan süresi 2 aya indiriliyor. Önceden tescillenen ancak piyasada kullanılmayan markaların yeni başvuruların tesciline engel olmasının önüne geçiliyor” dedi.

Yukarı

Business HT×