BIST 100 97.955 % -0,51
USD/TRY 5,3283 % 0,06
EUR/TRY 6,0613 % 0,07
Piyasalar
97.955
% -0,51
5,3288
% 0,06
6,0608
% 0,06
1,1372
% 0,02
18,04
0,00
1.280,00
% -0,04
62,74
% 0,06
En son haberlerden haberin olsun istemez misin?

Günün şirket haberleri

Garanti Bankası ve Şekerbank'ın takipteki kredi portföy satışı, Verusaturk Girişim'de halka arz hazırlığı ve diğer haberler...

Günün şirket haberleri
BUSINESSHT 30 09 2016, 09:30

DENİZBANK

Denizbank takipteki kredilerinin bir bölümünü devrettiğini açıkladı.

Bankadan KAP'a yapılan açıklamada şu detaylar verildi:

Bankamızın kanuni takip hesaplarında izlenen toplam 214.664.369 TL tutarında tahsili gecikmiş bireysel kredi
alacağının 107.477.784 TL'lik kısmı 11.600.000 TL bedelle 29 Eylül 2016 tarihinde Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'ye; 107.186.585 TL'lik kısmı ise 11.700.000 TL bedelle 30 Eylül 2016 tarihinde İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmıştır.

PİMAŞ

Hisse geri alım programı açıklayan Pimaş hisseleri yükseliyor. Şirketin hisseleri yüzde 14 primli işlem görüyor.

Pimaş Plastik tarafından yapılan KAP açıklamasında, "Sermaye Piyasası Kurulunun 25.07.2016 tarihli duyurusu doğrultusunda,  Şirket değerinin piyasada yaşanan dalgalanmalara karşı korunması  amacıyla paylarında satın alma işlemi yapmasına; söz konusu paylar için ayrılacak fon tutarının azami 3.200.000 TL ve  azami pay adedinin ise bu tutarı aşamayacak şekilde belirlenmesine karar verildiği" bildirildi.

Kararın ardından hissede alımlar başladı. Hisse fiyatı bugün yüzde 15 yükselerek 2.55 TL'yi gördü ve en çok yükselen hisse oldu.

GARANTİ BANKASI

Türkiye Garanti Bankası KAP'a yaptığı açıklamada, 81 milyon TL değerinde tahsili gecikmiş alacağını 10 milyon TL'ye Sümer Varlık Yönetim AŞ.'ye sattığını duyurdu.

Garanti Bankası KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bankamızın takipteki krediler portföyünde yer alan ve toplam anapara bakiyesi 26 Ağustos 2016 tarihi itibarı ile 81.047.702,59 -TL olan; kredi kartı, bireysel destek kredisi ve kredili mevduat ve masraf hesabı türündeki kredilere ilişkin tahsili gecikmiş alacakları, 10.100.000,00.-TL.'ye Sümer Varlık Yönetim AŞ.'ye satılmıştır."

ŞEKERBANK

Şekerbank KAP'A yaptığı açıklamada, takipteki kredilerin 139.5 milyon TL'lik bölümünün 7.15 milyon TL'ye satıldığını duyurdu.

Şekerbank tarafından KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bankamızın takipteki krediler portföyünün 139.587.429.-TL tutarındaki bölümü, 7.150.000.-TL bedel karşılığında Final Varlık Yönetim A.Ş. ve Mega Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmıştır."

TEKFEN HOLDİNG

Tekfen İnşaat'in de aralarında yer aldığı konsorsiyum 2,4 milyar euroluk doğal gaz depolama tesisi anlaşması imzaladı.

Tekfen'den yapılan KAP'a yapılan açıklamada şu detaylar verildi:

Bağlı ortaklıklarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. ile HMB - Hallesche Mitteldeutsche Bau AG'nin Fransız Vinci Grubundan Entrepose Contracting ile oluşturduğu Konsorsiyum, Mersin-Tarsus Bölgesinde birbirine yakın iki sahada gerçekleştirilecek toplam 4 (dört) milyar metreküp (4 bcm) kapasiteli Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisleri'nin EPC (Mühendislik-Tedarik-Yapım-İşletmeye Alma) esasıyla  yapımı için yatırım lisans sahibi işverenler olan Toren Doğalgaz Depolama ve Madencilik A.Ş. ve Gaz Depo ve Madencilik A.Ş. firmaları ile toplam 2.413.000.000.- Euro (ikimilyardörtyüzonüç milyon Avro) tutarında iki adet Sözleşme imzalamıştır. Grup şirketlerimiz Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. ve HMB - Hallesche Mitteldeutsche Bau AG'nin konu sözleşmelerdeki toplam payı 723.000.000.- Euro (yediyüzyirmiüç milyon Avro)'dur. Konu sözleşmeler kapsamındaki işlere,  işveren şirketler tarafından ilgili proje finansmanının sağlanması üzerine başlanacak olup  Grup şirketlerimizin Konsorsiyum içindeki iş kapsamlarını işlerin başlamasını takiben 5 yıl içerisinde fiilen tamamlaması planlanmıştır. 

VERUSATURK GİRİŞİM

Verusaturk Girişim, iştiraki Kafein Yazılım'ın halka açılma süreci için çalışma yürütecek.

Verusaturk Girişim Sermayeyi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklaması aşağıda bulunuyor:

Şirketimizin %39 pay oranı ile iştiraki konumundaki Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Halka Açılma Sürecine ilişkin olarak 29.09.2016 tarih ve 2016/07 Sayılı toplantısında özetle ;

1) 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere; Şirketin çıkarılmış sermayesinin 8.100.000 TL'den, tamamı nakit karşılığı olarak, 10.725.000 TL'ye artırılmasına, artırılan 2.625.000 adet 1 TL nominal değerli sermayeyi temsil eden C grubu Hamiline yazılı payların, mevcut ortaklarımızın yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Pazarda, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Tebliğleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Borsa'da Satış-Talep Toplamaksızın Sabit Fiyat- yöntemiyle halka arz edilmesine,

2) Şirket ortağı Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 29/09/2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca portföyünde bulunan Şirketimize ait C grubu Hamiline yazılı paylardan 2.625.000 TL nominal değerli kısmının halka arz edilmesi talebinin uygun görülmesine,

3) Bu esaslar çerçevesinde yapılacak sermaye artırımı ve halka arz işlemlerine ilişkin olarak Ticaret Sicil Müdürlükleri, SPK, BİAŞ ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere tüm resmi ve özel kurum ile kuruluşlar nezdinde gerekli çalışmaların yürütülmesine,

Oybirliği ile karar vermiştir.

TURCAS PETROL

Turcas Petrol, Almus ve Köklüce hidroelektrik santrallerine ilişkin ihalenin lehine sonuçlanmadığını bildirdi.

Turcas Petrol A.Ş'nin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklamasında şu ifadeler kullanıldı.

Şirketimiz tarafından 05.09.2016 ve 23.09.2016 tarihlerinde yapılan Özel Durum Açıklamaları'nda da belirtildiği üzere, Elektrik Üretim A.Ş.ye ait hidroelektrik santrallerin özelleştirilmesi amacıyla ihale edilen Grup 3 portföy içinde bulunan toplam 117 MW kurulu güce sahip Tokat ili Almus ve Niksar ilçelerinde bulunan sırasıyla Almus ve Köklüce hidroelektrik santrallerine ilişkin ihale görüşmelerine, Turcas Petrol A.Ş. tarafından katılım sağlanmıştır. İhale, Şirketimiz lehine sonuçlanmamıştır.

Yukarı

Business HT×