BIST 100 1.399,86 % 0,57
USD/TRY 8,6235 % -0,56
EUR/TRY 10,1270 % -0,47
Piyasalar
1.399,37
% 0,54
8,6235
% -0,56
10,1267
% -0,47
1,1738
% 0,09
17,81
0,13
1.764,97
% 0,05
74,88
% 1,30
En son haberlerden haberin olsun istemez misin?

Yatırım ortamının iyileştirilmesi düzenlemeleri yürürlükte

Yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin yasa Resmi Gazete'de yayımlandı

Yatırım ortamının iyileştirilmesi düzenlemeleri yürürlükte
09 08 2016, 08:41

Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler içeren yasa Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yasaya göre, iflasın ertelenmesi talebinde bulunulması üzerine yönetim organının yerine geçmesi, yönetim organı kararları ve işlemlerini onaylaması ayrıca envanter işlemlerini başlatarak kontrolü altında yürütmesi için mesleki ve teknik yeterliliğe sahip yeterli sayıda kayyum atanacak.

Mahkeme, şirketin veya kooperatifin mal varlığının korunması ve faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli tedbirleri alarak, şirket ya da kooperatif aleyhine takip yapılmasını yasaklayabilecek ya da daha önce başlatılan takipleri durdurabilecek.

İş merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin, o ülkedeki bölgesel yönetim merkezlerinde istihdam ettiği kişilere döviz olarak ödediği ücretler, vergi istisnası kapsamına alınacak.

Yurt dışında hizmet veren işletmelerde, yüksek katma değerli hizmet veren işverenlerin istihdam ettiği hizmet erbabının ücretleri üzerinden hesaplanan vergiye ise kısmi indirim uygulaması getirilecek.

Hayat sigortasından 10 yıl prim ödeyerek ayrılanlar ve emeklilik hakkı kazananlar, toplu para almak yerine tasarruflarını 10 yıl ve üzeri tek primli gelir sigortalarına yatırırsa, yatırılan kısma ait ödemeler vergiden muaf tutulacak.

Yasa ile Damga Vergisi Kanunu'nda da değişiklik yapılarak, nispi damga vergisine tabi kağıtlarda her bir nüshanın ayrı ayrı vergilendirilmesi uygulamasına son veriliyor. Maktu damga vergisine tabi kağıtlarda ise her bir nüshadan ayrı ayrı vergi alınması uygulamasına devam edilecek.

Harç istisnasına yönelik düzenlemelerin yapıldığı yasaya göre, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarına ilişkin olarak, yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcılarla bu malların üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen kağıtlar, yatırım döneminde belge kapsamındaki yatırıma yönelik gayri maddi hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin düzenlenen kağıtlarla ilgili işlemlere harç istisnası getirildi.

Bu istisnaların geçerli olduğu diğer bazı işlemler şöyle:

*İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurtdışında yerleşik şirketlerin satın alınması ile bu alımlara yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmeti alımına ilişkin düzenlenen kağıtlarla ilgili işlemler.

*Her türlü gemi, yat ve diğer su araçlarının inşası, yenileme ve dönüşümü ile bakım ve onarımına yönelik olarak düzenlenen kağıtlarla ilgili işlemler.

Ticaret sicili harçları, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret odalarınca ya da ilgili odalar tarafından makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edilecek.

Yasayla Kurumlar Vergisi istisnaları da yeniden düzenlendi. Buna göre; tüm giderlerinin, iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlar tarafından karşılanması ve söz konusu giderlerin Türkiye'de tam veya dar mükellefiyete tabi herhangi bir kurumun hesaplarına intikal ettirilmemesi kaydıyla, Ekonomi Bakanlığından alınan izinle kurulan bölgesel yönetim merkezleri Kurumlar Vergisinden muaf tutulacak.

Yukarı

Business HT×