BIST 100 117.741 % -0,56
USD/TRY 6,8632 % -0,03
EUR/TRY 7,8292 % 0,05
Piyasalar
117.741
% -0,56
6,8632
% -0,03
7,8292
% 0,05
1,1404
% 0,02
10,22
0,00
1.809,39
% 0,00
43,02
% 0,70
En son haberlerden haberin olsun istemez misin?

İndirimli kurumlar vergisinden nasıl yararlanılacak?

İndirimli kurumlar vergisinin uygulama esaslarına açıklık getirildi

İndirimli kurumlar vergisinden nasıl yararlanılacak?
05 08 2016, 09:16

Maliye Bakanlığı indirimli kurumlar vergisi uygulama esaslarına açıklık getirdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve 1 seri no.lu kurumlar vergisi genel tebliğinde değişiklik yapan tebliğe göre, kurumlar vergisi mükelleflerinin Ekonomi Bakanlığı'nca yatırım teşvik belgesine bağlanan yatırımlarından, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren elde ettikleri kazanç dolayısıyla indirimli kurumlar vergisi uygulamasından faydalanılabilecek.

Tebliğde, mükelleflerin, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlardan elde ettikleri kazançların yanı sıra toplam yatırıma katkı tutarının Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen kısmına ilişkin olarak yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde ettikleri kazançlarına da indirimli kurumlar vergisi uygulanmasının mümkün hale geldiği vurgulandı. Bu uygulamadan gelir vergisi mükellefleri de yararlanabilecek.

Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile iş ortakları indirimli kurumlar vergisi uygulaması kapsamında bulunmuyor.

Ayrıca taahhüt işlerinden YİD modeli ile elektrik enerjisi üretim tesisi kurulmasına dair kanun, bazı yatırımların YİD modeli çerçevesinde yaptırılması hakkında kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlardan elde edilen kazançlar dolayısıyla da mükellefler, vergi oranı düzenlemesinden yararlanamayacak.

Yukarı

Business HT×