BIST 100 114.809 % -0,85
USD/TRY 6,8659 % 0,06
EUR/TRY 7,7627 % 0,16
Piyasalar
114.809
% -0,85
6,8659
% 0,06
7,7627
% 0,16
1,1302
% 0,13
10,31
0,35
1.798,70
% -0,27
43,24
% 2,10
En son haberlerden haberin olsun istemez misin?

Günün şirket haberleri

Ford Otosan ve OYAK'ın finansal sonuçları, Royal Halı'nın paylarının yakın izlemeye alınması ve diğer önemli şirket haberleri

Günün şirket haberleri
BUSINESSHT 03 08 2016, 09:42

ROYAL HALI

Royal Halı payları Yakın İzleme Pazarı'na alındı.

Borsa İstanbul'un Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklamasında şu detaylar verildi. 

Borsa Yönetim Kurulu 02/08/2016 tarihinde; Payları Borsamızın Ana Pazarında işlem görmekte olan Royal Halı İplik Tekstil Mobilya San. ve Tic. A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak,

1. Borsamızın yazılı isteği üzerine Şirket tarafından 27/07/2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan özel durum açıklamasında, vadesi geçmiş ticari, finansal, kamu ve personel borcu olduğunun, vadesi gelmediği halde geri çağrılan finansal borcunun bulunduğunun belirtilmesi,

2. Finansal kuruluşların bir kısmının alacaklarını tahsil etmek üzere Şirket aleyhine haciz işlemi başlatması, ihtarname göndermesi, kredilerin geri ödenmesini talep etmesi, ayrıca bir alacaklı tarafından bazı makine ve ekipmanlar üzerine rehin konulması ve bu hususlara ilişkin KAP'ta herhangi bir özel durum açıklaması yapılmamış olması

nedenleriyle Kotasyon Yönergesi'nin 35 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendinde yer alan, "finansman sıkıntısına düştüğünü gösterir derecede vadesi geçmiş finansal, ticari, kamu ya da personel borcu olması veya faaliyetlerini etkileyecek derecede icra takibine ya da hacze maruz kalması,"hükmü ile Kotasyon Yönergesi'nin 23 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde yer alan, "ortaklığın kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespit edilmesi" hükmü kapsamında Şirketin uyarılarak paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına ve bu uyarının Yönergenin 32 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi kapsamında birinci uyarı olarak sayılmasına, pazar değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu kararının alınmasından itibaren izleyen iş günü seans sonuna kadar payların işlem sırasının kapalı kalmaya devam etmesine ve ikinci iş gününden itibaren payların Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye başlamasına

karar vermiştir.

Bu çerçevede Şirket paylarının işlem sırası 03/08/2016 tarihinde de kapalı kalacak ve 04/08/2016 tarihinde Yakın İzleme Pazarı'nda işlem ggörmeye başlayacaktır.

OYAK ÇİMENTO

Oyak Çimento'nun halka açık beş şirketinin ikinci çeyrekte net kârı bir önceki çeyreğe göre yüzde 35 artışla 116.6 milyon lira oldu.

Oyak Çimento bünyesindeki halka açık şirketler arasında Adana Çimento, Mardin Çimento, Bolu Çimento, Ünye Çimento ve Aslan Çimento yer alıyor.

Oyak Çimento grubu şirketlerinden KAP'a yapılan açıklamaya göre, beş şirketin ikinci çeyrekteki toplam cirosu ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 38 artışla 437.9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Açıklamaya göre, faaliyet kârı aynı dönemlerde yüzde 119 artarak 131.8 milyon liraya ulaşan şirketlerin ikinci çeyrekte FAVÖK marjı yüzde 35.5 oldu.

Açıklamada, 2016 yılının ilk çeyreğine kıyasla artan satışlar ve alınan önlemlerle düşen maliyetlerin birim kârlılığını yükselttiği ifade edildi.

Açıklanan son verilere göre, 2016 Mayıs sonu itibarıyla konut, altyapı ve diğer kamu yatırımları ile Türkiye çapında çimento talebinin yüzde 14 büyüdüğünün ve büyümede en önemli yeri Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinin aldığının belirtildiği açıklamada, "Büyümenin yılın ikinci yarısı boyunca azalarak devam etmesi ve yılsonu iç talebin 2015 yılına göre yüzde üç ile yüzde beş arasında artması tahmin edilmektedir" denildi.

Halka açık beş tane olmak üzere altı çimento ve bunlara dikey entegre iki beton ve bir kağıt torba şirketinden oluşan Oyak Çimento'nun yıllık 11.3 milyon ton klinker kapasitesi ve yüzde 15.8 cari pazar payı bulunuyor.

FORD OTOSAN

Ford Otosan'ın ikinci çeyrek net kârı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 49.8 artışla 261.1 milyon liraya yükseldi.

Şirketin KAP'a açıkladığı bilançosuna göre satış gelirleri ise yüzde 16.5 artışla 4.61 milyar liraya çıktı.

Ford Otosan yılın ilk altı ayında satışlarını yüzde 16.9 artırarak 8.8 milyar liraya yükseltirken, net kâr ise aynı dönemde yüzde 14.2 artışla 464.1 milyon lira oldu. 

ANADOLU EFES

S&P, Anadolu Efes'in kredi notunu teyit etti.

Anadolu Efes'in Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklaması aşağıda bulunuyor:

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard and Poors (S&P), Anadolu Efes'in uzun vadeli kurumsal kredi notunu "BBB-", görünümünü de "Durağan" olarak teyit etmiştir.

Derecelendirmeye ilişkin teyit, Anadolu Efes'in, S&P'nin methodolojisi çerçevesinde yaptığı likidite stres testini geçmeye devam edebilmesinin bir neticesi olarak gelmiştir. S&P, söz konusu inceleme raporunda, yabancı para cinsinden tutulan yüksek miktardaki nakit, sınırlı miktardaki kısa vadeli borçlar ve gelirlerin önemli bir kısmının yabancı para birimi cinsinden olmasının Anadolu Efes'in likidite pozisyonu açısından avantaj sağladığını belirtmiştir.

Yukarı

Business HT×