BIST 100 1.411,48 % 0,65
USD/TRY 8,6784 % 0,41
EUR/TRY 10,3893 % 0,76
Piyasalar
1.411,87
% 0,68
8,6784
% 0,41
10,3893
% 0,76
1,1954
% 0,22
18,40
0,00
1.784,54
% 0,33
74,73
% -0,61
En son haberlerden haberin olsun istemez misin?

OHAL kapsamında kapatılan kurumların mallarına uygulanacak 6 işlem

Olağanüstü hâl sonrası Fethullah Gülen'le ilişkisi olduğu gerekçesiyle kapatılan kuruluşların mülkiyetindeki malların akıbetinin ne olacağı resmi gazetede yayınlandı

OHAL kapsamında kapatılan kurumların mallarına uygulanacak 6 işlem
AA 24 07 2016, 14:04

Maliye Bakanlığı’nın Milli Emlak Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, söz konusu kararnameyle kapatılan kurum ve kuruluşların Hazineye intikal etmiş sayılan her türlü taşınırlarla mal varlığı, alacak ve hakları, belge ve evrakı ile tapuda resen Hazine adına tescil edilecek taşınmazlarla ilgili alınacak tedbirler ile bunlar hakkında yapılacak iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

İllerde defterdarlığı, ilçelerde milli emlak müdürlüğünü, yoksa mal müdürlüğünü ifade eden "İdare" tarafından tespit işlemlerine derhal başlanılacak ve mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılacak. Tespit işlemleri, gerektiğinde Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personelinin katılımıyla da yapılabilecek.

1- TÜM BİLGİ VE BELGELER KAYIT ALTINA ALINACAK

Tespit çalışmaları sonucunda kapatılan kurum ve kuruluşların mal varlığı ile her türlü defter ve belgelerine ilişkin bilgiler, düzenlenecek bir tutanakta gösterilerek kayıtlara alınacak.

İdare tarafından kapatılan kurum ve kuruluş adına kayıtlı her türlü kara, deniz ve hava nakil araçları, ziraat işlerinde kullanılanlar dahil her türlü iş makineleriyle hak ve alacaklarının olup olmadığı, defter ve diğer belgeler incelenmek ve ayrıca ilgili idarelerden sorulmak suretiyle kayıtlara alınacak.

Kapatılan kurum ve kuruluşların bina ve araçlarında bulunan veya bu yerlerde olmamakla beraber demirbaş eşya defterlerinde kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın kapatılan kurum ve kuruluşa ait her çeşit büro eşyası, mefruşat, hesap, yazı, bilgisayar, fotokopi ve teksir makineleri, radyo, televizyon gibi elektronik eşyalar, kitap, tablo, biblo gibi her türlü taşınırlar tutanakla kayıtlara geçecek.

Demirbaş eşya defterinde kayıtlı olup yerinde bulunmayan eşyalar sorumlulardan talep ve takip edilecek. İdare tarafından il/ilçe tapu müdürlüklerinden kapatılan kurum ve kuruluşların mülkiyetindeki taşınmazların tespiti istenilecek.

2- İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KURULACAK

İdarece tespit ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra oluşturulacak İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilecek bir vergi müfettişinin başkanlığında, defterdar tarafından milli emlak ve muhasebe birimlerinden görevlendirilecek iki personelin katılımı ile toplam üç kişiden oluşacak.

Komisyon ihtiyaç halinde emniyet, sağlık, milli eğitim, kredi ve yurtlar kurumu il müdürlükleri ile diğer idarelerin personelinin uzmanlıklarından yararlanabilecek. Komisyon tarafından rapor düzenlenmesinden sonra ortaya çıkan mal varlıkları hakkında işlemler İdarece yapılacak.

3- TÜM HESAPLAR BLOKE EDİLECEK

Kapatılan kurum ve kuruluşların, bankalar ve diğer finans kuruluşlarındaki (kiralık kasaları dahil) tüm hesapları önce bloke edilerek, tespit edilen mal varlığından Türk lirası ve döviz cinsinden para olanlar derhal, diğerleri (çekler gibi) usulüne uygun şekilde nakde çevrildikten sonra muhasebe birimlerinin veznesine veya banka hesabına yatırılacak.

İdare tarafından fiziken tespit edilerek teslim alınan veya elektronik ortamda kaydedilen ve saklanan menkul kıymetler ve varlıklar muhasebe birimince "Menkul Varlıklar Hesabı"na kaydedilecek. Tespit edilen ve teslim alınan nakil araçlarıyla iş makineleri, cins, marka, model, plaka numarası, motor ve şasi numaraları ve gerekli diğer özellikleriyle mevcut durumları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle muhafaza altına alınacak ve ilgili sicillerinde Hazine adına tescilleri sağlanacak.

4- İHTİYACI OLAN KURUMLARA DEVREDİLECEK

Kapatılan kurum ve kuruluşların mülkiyetinde bulunan binalardaki taşınırlar güvenlik önlemleri alınarak aynen muhafaza edilecek. Kiralama suretiyle kullanılan binalardaki taşınırlar ise öncelikle ilgili ve ihtiyacı olan kamu kurum veya kuruluşuna devredilebilecek ve bunlar tarafından kayıtlara alınacak. İdarece uygun görülen yerlere nakledilerek muhafaza edilecek.

5- SANATSAL DEĞERİ OLAN TAŞINIRLAR İÇİN BAKANLIK DEVREDE

Tespit edilen taşınırlar arasında tarihi veya sanatsal değeri olduğu görülen veya tereddüt edilenlerin durumlarına Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılacak istişareler sonucunda karar verilecek. Tapuda, kapatılan kurum ve kuruluşların adına henüz kayıtlı olmamakla birlikte şartsız veya mükellefiyetsiz olarak bağış, vasiyet ve benzeri yollarla bunlara intikal edecek olan taşınmazların tespiti halinde bunlardan tescili mümkün olanların tapuda Hazine adına tescilleri sağlanacak.

6- HAZİNEDEN HAK VE TALEPTE BULUNULAMAYACAK

Kapatılan kurum ve kuruluşların tespit edilen doğmuş ve doğacak alacakları, borçlularından usulüne göre tahsil edilecek. Bu amaçla borçlulara ödemelerini bundan sonra Hazineye yapacakları bildirilecek. Bu borçlulardan borçlarını usulüne göre İdareye ödeme yapmayanların sorumlulukları devam edecek. Bu kurum ve kuruluşlara ait her türlü haklar da kayıt altına alınacak.

Kapatılan kurum ve kuruluşların her türlü borçlarından dolayı Hazineden hiçbir şekilde bir hak ve talepte bulunulamayacak. İdare tarafından ayrıca söz konusu kurum ve kuruluşların Hazineye devredilmiş sayılan mal varlıkları ile tapuda resen Hazine adına tescil edilen taşınmazlarının değeri ilgili hükümler uyarınca tespit edilerek kayıtlara alınacak.

Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye ve ihtilafları çözmeye Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

Yukarı

Business HT×