BIST 100 115.794 % -2,46
USD/TRY 6,8616 % 0,00
EUR/TRY 7,7448 % -0,07
Piyasalar
115.794
% -2,46
6,8616
% 0,00
7,7448
% -0,07
1,1287
% 0,00
9,96
0,00
1.803,53
% 0,00
42,37
% -2,13
En son haberlerden haberin olsun istemez misin?

Meclis'ten geçen 7 dikkat çekici düzenleme

Yatırım ortamının iyileştirilmesi tasarısı Genel Kurulda kabul edildi. İşte düzenlemede öne çıkanlar...

Meclis'ten geçen 7 dikkat çekici düzenleme
AA 15 07 2016, 06:57

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edildi. 

Bununla birlikte hükümet tasarıdan varlık barışı ile ilgili bölümü çıkardı.

Tasarıda iş dünyasının beklediği birçok düzenleme yer alıyor. 

İşte Meclis'ten geçen önemli düzenlemelerden bazıları

1) KARŞILIKSIZ ÇEK İÇİN ÖNCE PARA SONRA HAPİS CEZASI

Karşılıksız çek veren kişi, her bir çek için bin 500 güne kadar adli para cezasına çarptırılacak. Adli para cezasının ödenmemesi halinde, doğrudan hapis cezası verilebilecek.

Karşılıksız çek keşide etme adli para cezasını gerektiren suç olarak tanımlandığı için, çek hesabı açtırmak isteyenler bankaya adli sicil kaydı da verecek.

2) ÇEK DÜZENLEMEDE YENİ DÖNEM

Karekodlu çek düzenlenen lehtar, teslim aldığı çeki sisteme kaydedecek. Çek alacaklıları, çek ile çek hesabı sahibine ve bu çeki düzenleyenlere ilişkin verilere karekod aracılığıyla erişim sağlayabilecek.

Karekodlu çekin sisteme kaydedildiği tarihten sonra çek düzenleyen tüzel kişinin temsilcilerinde meydana gelen değişiklikler, çek hesabı sahibi tüzel kişinin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacak. Böylece henüz bankalara ibraz edilmemiş çek adedi ve tutarının üçüncü kişilerin erişimine açılması, çek hesabı sahibine ait piyasada bulunan çek adedi ve bunların tutarları hakkında bilgi sahibi olunması ve alacaklının çeki kabul edip etmeme hususunda kanaat edinmesi öngörülüyor.

3) TASFİYE KOLAYLAŞIYOR

Sermaye şirketlerinin tasfiye sürecini kolaylaştırmayı amaçlayan tasarı, tasfiye halindeki şirketin, kalan mal varlığını dağıtabilmek için alacaklılara yönelik yapılacak üçüncü ilandan itibaren gerekli bekleme süresi 1 yıldan 6 aya düşürülüyor.

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tasfiye olunan şirketlerde, İcra İflas Kanunu'ndaki tasfiye ve ceza yaptırımı hükümleri uygulanmayacak.

4) BAZI İŞLERE VERGİ İSTİSNASI GELİYOR

Buna göre; tüm giderlerinin, iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlar tarafından karşılanması ve söz konusu giderlerin Türkiye'de tam veya dar mükellefiyete tabi herhangi bir kurumun hesaplarına intikal ettirilmemesi kaydıyla, Ekonomi Bakanlığından alınan izinle kurulan bölgesel yönetim merkezleri Kurumlar Vergisinden muaf tutulacak. Türkiye'de tam veya dar mükellefiyete tabi herhangi bir kurumun, bölgesel yönetim merkezinin yönetimi altında bulunması, muafiyet hükmünün uygulamasına engel teşkil etmeyecek.

5) HAYAT SİGORTASINDA VERGİ MUAFİYETİ

Hayat sigortasından 10 yıl prim ödeyerek ayrılanlar ve emeklilik hakkı kazananlar, toplu para almak yerine tasarruflarını 10 yıl ve üzeri tek primli gelir sigortalarına yatırırsa, yatırılan kısma ait ödemeler vergiden muaf tutulacak.

Tasarıya göre, sigorta süresi en az 10 yıl veya ömür boyu olan tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisinden müstesna olacak.

6) TAKİBE GEREK KALMADAN İFLAS KARARI

Kanuna göre, sermaye şirketleri ile kooperatiflerin, aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden düzenlenen ara bilançoya göre borca batık olduğu idare ve temsille vazifelendirilmiş kimseler, şirket veya kooperatif tasfiye halinde ise tasfiye memurları veya bir alacaklı tarafından beyan ve mahkemece tespit edilirse, önceden takibe gerek kalmaksızın bunların iflasına karar verilecek.

7) MAHKEME KAYYIMIN GÖREVİNE SON VEREBİLECEK

Mahkeme, gerektiğinde kayyımın görevine son verebilecek, görevine son verilen ya da istifa eden kayyımın yerine yenisini seçebilecek. Bir kişi aynı anda en fazla 3 dosyada kayyım olarak atanabilecek.

İflasın erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine hiçbir takip yapılamayacak ve daha önce başlayan takipler duracak, ihtiyati tedbir ile ihtiyati haciz kararları uygulanmayacak.

Erteleme sırasında taşınır, taşınmaz veya ticari işletme rehniyle temin edilen alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilecek veya başlayan takiplere devam edilebilecek ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamayacak ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemeyecek.

VARLIK BARIŞI GERİ ÇEKİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik yasa tasarısının önemli unsurlarından biri olarak değerlendirilen "varlık barışı" ile ilgili madde hükümet tarafından geri çekildi.

Meclis'te dün gece geç saatlere kadar yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı yasalarda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasarısının görüşmelerine devam edildi.

Ancak hükümet muhalefetin de günlerdir güçlü şekilde karşı çıktığı varlık barışı ile ilgili maddeyi tasarıdan geri çekti. Geri çekilen maddeye göre, şirketler ve kişilerin yurt dışından varlıklarını incelemeye tabi tutmadan Türkiye'ye getirmelerinin önü açılırken; muhalefet bunun kara para aklamaya neden olacağını söylüyordu.

Hükümetin maddeyi çekmek için sunduğu önergede gerekçe olarak "Tasarının geçici ikinci maddesinde düzenlenen konunun bütüncül bir anlayışla ele alınarak değerlendirilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır" denildi.

 

 

Yukarı

Business HT×