BIST 100 95.182 % 1,23
USD/TRY 5,8082 % -0,08
EUR/TRY 6,6287 % 0,13
Piyasalar
95.182
% 1,23
5,8091
% -0,07
6,6287
% 0,11
1,1399
% 0,00
19,41
-0,51
1.419,68
% 0,00
64,74
% -0,71
En son haberlerden haberin olsun istemez misin?

Başbakan yeni hükümet programını açıkladı

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı 64. hükümet programına başkanlık vurgusu ve para politikası mesajı damga vurdu

Hükümet programında bağımsız para politikası mesajı
25 11 2015, 17:10

Başbakan Ahmet Davutoğlu TBMM Genel Kurulu'nda 64. Hükümetin programını açıklıyor. 

Davutoğlu, programın sunuşunda, "Son 13 yılda yapılanları yeni bir atılım dönemi ile taçlandırmak hükûmetimizin temel görevi olacaktır. Amacımız; çok daha güçlü, müreffeh, saygın ve demokratik bir Türkiye’ye ulaşmak, ekonomisi, bilim ve teknolojisi, siyaseti, sosyal ve kültürel politikaları ile örnek alınan bir ülke olmaktır" ifadesini kullandı.

BAŞKANLIK SİSTEMİ VURGUSU

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun hazırladığı konuşma metninde vesayetçi bir mantıkla kurgulanan parlamenter sistemin yol açtığı istikrarsızlıkların giderilmesi amacıyla, başkanlık sistemine geçilmesinin daha uygun olduğu vurgusu yer aldı.

AKP tarafından dün kurulan 64. hükümetin Davutoğlu tarafından TBMM Genel kurulunda okunacak hükümet programının metninde yönetim modeli tartışmalarıyla ilgili olarak, "Demokratik perspektifle yapılandırıldığında, parlamenter sistem ile başkanlık sistemi arasında fark bulunmadığı kanaatindeyiz.. Ancak vesayetçi şekilde kurgulanan parlamenter sistemin yol açtığı istikrarsızlıklar dolayısıyla, başkanlık sisteminin daha uygun bir yönetim modeli olduğuna inanıyoruz" denildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da yeni anayasada yönetim şeklinin parlamenter sistemden başkanlık sistemine dönüştürülmesi gerektiğini savunurken, AKP'nin 1 Kasım seçimleri öncesindeki beyannamesinde de başkanlık sisteminin hedeflendiği vurgulanmıştı.

Bu hükümet döneminde yeni bir anayasanın hayata geçeceğini de vurgulayan Davutoğlu, anayasada yer alan vatandaşlık tanımı konusunda da "Yeni anayasa herhangi bir etnik ve dini kimliğe referans yapmayan bir vatandaşlık tanımını esas alacaktır" dedi.

TBMM'de bulunan muhalefet partileri CHP, MHP ve HDP yeni anayasa çalışmalarına sıcak bakarken, başkanlık sisteminin gündeme getirilmesine karşı çıkıyorlar.

AKP'nin Meclis'te 317 milletvekili bulunuyor.

Bir partinin anayasayı tek başına değiştirebilmesi için 367 sandalyeye sahip olması gerekirken, 330 milletvekilinin desteği ile anayasa değişikliği referanduma götürülebiliyor.

Oy kullanma imkanı olmayan Meclis Başkanı İsmail Kahraman da AKP'li olduğu için, AKP'nin anayasa değişikliği için en az 14 milletvekili desteğine daha ihtiyacı bulunuyor.

MALİ DİSİPLİN MESAJI

Hükümet programında ekonomi ve maliye politikalarına ilişkin şu mesajlar verildi

*Finansal hizmetler alanında yenilikçi politikalar uygulayacağız, halka açık şirketleri destekleyeceğiz

*Farklı finans kurumları arasında haksız rekabete yol açan vergi uygulamalarını kaldıracağız

*Gayrimenkullerin elden çıkarılmasında değer artış kazançlarının vergilendirilmesine yönelik uygulamaları gözden geçireceğiz

*Finansal araçlarla bunların dayanak varlıklarına ilişkin vergi uygulamalarını uyumlu hale getireceğiz

*Faizsiz finans alanında koordinasyonu sağlayacak bir mekanizma oluşturacağız

*Borsa İstanbul ortak veri merkezini kurumsallaştıracağız, Borsa İstanbul bünyesinde özel sermaye platformu kuracağız

*Yatırımlara uzun vadeli finansman sağlayan yatırım ve kalkınma bankacılığını geliştireceğiz

*Mali disiplinden taviz vermeyerek ekonomideki işletmeler için belirsizlikleri en aza indirecek, vergi gelirlerini artıracak ortam hedefliyoruz

*Kamu harcama büyüklüğünün ve borçlanma gereğinin sınırlandırılmasının yanı sıra harcamaların kalitesinin artırılmasını hedefliyoruz

*AB'nin kamu alımları direktiflerine uygun olarak kamu ihale sistemini reforme edeceğiz

*Elektrik, gaz, su ve telekomünikasyon gibi sektörler için ihale kanununun çıkarılması sağlanacak

*Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarını birleştirerek yeni Gelir Vergisi kanunu çıkaracağız

*Söz konusu düzenlemeyle yüksek teknolojiye dayalı ihracatı ve bu kapsamdaki yatırımı destekleyecek vergi teşvikleri getireceğiz

*Yeni dönemde özelleştirme uygulamalarına devam ederken kamunun işletmeci olduğu alanlarda etkinliği artıracağız

*Altın bankacılığı başta olmak üzere altın şeklinde tutulan tasarrufların sisteme çekilmesi için mekanizmalar geliştireceğiz

*Uluslararası yükümlülükleri gözeterek lüks ve/veya ithalat yoğunluğu yüksek tüketim mallarına caydırıcı vergilendirme yapacağız

*İmalat sanayi makina teçhizat yatırımlarının finansmanında BSMV istisnası getireceğiz

*Bireysel emeklilik sisteminde kesinti oranlarını uluslararası düzeylere yaklaştıracağız

*Yemde ve gübrede KDV'yi kaldıracağız

PARA POLİTİKASI BAĞIMSIZLIĞI

* Bu hükümet döneminde de temel prensibimiz enflasyonun kalıcı biçimde düşük tek haneli oranlara çekilmesidir

* Para politikası, finansal istikrarı da gözetecek ve fiyat istikrarını sağlama amacıyla çelişmemek kaydıyla uygulayacağımız büyüme/istihdam politikalarını destekleyecek

* Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirlemesi esas olmaya devam edecek

* Gıda komitesi yeniden yapılandırılarak, tüketici fiyatları üzerinde önemli etkiye sahip gıda fiyatlarını yukarıya çeken yapısal nedenleri analiz eden, araç geliştiren komiteye dönüşecek

* Yeni dönemde makroekonomik istikrara ve mikroekonomik ve sektörel dönüşümlere odaklanacağız

* İmalat sanayinin GSYH içindeki payının artırılması, yapısal dönüşüm açısından önemli; sanayileşmenin hızlandırılması gereğinin farkındayız

* Kamu harcamalarının toplam hasıla içerisindeki payının artırılmamasına ve kamunun özel sektörü dışlayıcı etkisinin en aza indirilmesine dikkat edeceğiz

* Fiyat istikrarını güçlendirecek para politikası çerçevesini koruyacağız

* Cari açığın kalıcı çözümüne yönelik politika ve önlemleri hayata geçireceğiz; yurtiçi tasarrufların artırılması çalışmalarını sürdüreceğiz

* Vergi düzenlemelerinde öngörülebilirlik ve istikrarı gözetecek, piyasaların etkin işlemesini sağlayacak ve yatırım ortamını güçlendireceğiz

* Ekonomi politikalarımızın devamı cari açığı düşürmeye devam ederken, büyümeyi daha iyi bir ödemeler dengesi bilançosuyla gerçekleştirmek olacak

 

 

 

 

 

-devam edecek-

Yukarı

Business HT×