BIST 100 114.809 % -0,85
USD/TRY 6,8659 % 0,06
EUR/TRY 7,7627 % 0,16
Piyasalar
114.809
% -0,85
6,8659
% 0,06
7,7627
% 0,16
1,1302
% 0,13
10,31
0,35
1.798,70
% -0,27
43,24
% 2,10
En son haberlerden haberin olsun istemez misin?

Tarımda gelecek öngörüleri

'OECD 360 Görünüm Raporu' gelecekte küresel tarım görünümünü de ortaya koydu. OECD'ye göre artan gelir, kentleşme ve beslenme alışkanlıklarındaki değişim, daha yüksek oranda protein, yağ ve şeker içeren beslenme türlerine geçilmesine katkıda bulunacak

Tarımda gelecek öngörüleri
İRFAN DONAT 29 05 2015, 11:38

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) yayımladığı son 'OECD 360 Görünüm Raporu'nda küresel ekonomiye yönelik farklı başlıkları ele alırken gelecekte küresel tarım görünümünü de ortaya koydu. 

Çiftçilerin ve balıkçıların önümüzdeki 10 yıllık dönemde küresel talebi karşılayabilecek yapıda olduğu belirtilen raporda, "Fiyatlar artmakla birlikte, bu artış tarihsel yüksek seviyelerin altında kalacak" denildi.

Tarım ürünlerine olan talebin, geçtiğimiz on yıla kıyasla daha düşük oranlarda büyümekle beraber, güçlü olmaya devam etmesi beklenen rapora göre tahıllar hâlâ insanların diyetinin temel unsuru olarak değerlendiriliyor.

OECD'nin öngörüsüne göre artan gelir, kentleşme ve beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler, daha yüksek oranda protein, yağ ve şeker içeren beslenme türlerine geçilmesine katkıda bulunacak.

Önümüzdeki on yılda hayvancılığın ve biyoyakıt üretiminin mahsul alımından daha yüksek bir oranda büyüyeceğinin öngörüldüğü raporda, "Küresel tarım üretiminin yapısındaki bu değişim, buğday ve pirinç gibi temel gıda ürünlerinden gıda, yem ve biyoyakıt taleplerini karşılamaya yönelik kaba tanelilere ve yağlı tohumlara doğru görece bir kayma olmasını teşvik etmektedir. İlave üretimin çoğunun, arazi ve sulama olanaklarından yararlanabilme ile siyasi düzenlemeler gibi kısıtlayıcı faktörlerin en az belirleyici olduğu bölgelerden sağlanması öngörülmektedir" denildi.

Mahsul fiyatlarının 2008 öncesi dönemin üzerinde ancak son zamanlardaki zirvelerin önemli oranda altındaki seviyelerde sabitlenmeden önce, bir ya da iki yıl daha düşmesinin beklendiği kaydedilen raporda, et, süt ve balık fiyatlarının artacağı, buna karşılık, gerek bitkisel gerekse hayvansal ürünlerin fiyatlarının orta vadede reel olarak düşeceği tahmin ediliyor.

Tahılların tahmini stok kullanım oranlarında önemli artış gözlenmekte olduğuna dikkat çekilen raporda, "Bu durumun fiyatların istikrarsızlığından duyulan kaygıları yatıştırması beklenmelidir" denildi.

OECD'ye göre dünya balıkçılık üretiminin başlıca itici gücünü gelişmekte olan ülkelerde balık çiftliklerinin gelişimi sağlayacak.

Rapora göre güçlü talep koşullarında yüksek maliyetlerin devam etmesi, balık fiyatlarını tarihsel ortalamalarının oldukça üzerinde tutarak, önümüzdeki on yılda tüketim artışını aşağı çekecek. Üretim artışı esas itibariyle Asya ve Latin Amerika'daki gelişmekte olan ülkelerden gelecek.

Tarım ve balıkçılık politikalarındaki son reformların temel arz-talep unsurlarının piyasa sinyallerine daha duyarlı olmasını sağladığı ifade edilen raporda, "Ancak gerek arz gerekse talep seviyesi, üretici desteği, kamu stokları ve biyoyakıt gibi politikalardan etkilenmeye devam etmektedir" denildi.

İşte OECD'nin 2023 yılına doğru küresel tarım piyasalarına yönelik tahminleri:

Tahıllar: Belli başlı tahılların dünya fiyatlarının başlangıçta düşerek dünya ticaretine ivme kazandırması, stokların yükselmesi ve Asya’daki pirinç stoklarının rekor seviyelere ulaşması öngörülmektedir.

Yağlı tohumlar: Küresel planda yağlı tohumların ekildiği tarlaların payı, düşük oranlarda kalsa da, bitkisel yağlara olan talebin devam etmesi fiyatları yukarı ittikçe, artmaya devam etmektedir.

Şeker: 2013 yılı sonlarında düşüşe geçen uluslararası şeker fiyatları, güçlü küresel talebin itici bir rol oynamasıyla eski seviyelerine dönecektir. Dünya şeker ihracatına egemen olan Brezilya’nın ihracatının, etanol piyasasından etkilenmesi beklenmektedir.

Et: Asya’dan gelen güçlü ithalat talebinin yanı sıra Kuzey Amerika’da sürülerin yenilenmesi, daha yüksek et fiyatlarına destek olmakta, dana eti fiyatları rekor seviyelere yükselmektedir. Tavuk eti, domuz etini geçerek, inceleme döneminde en çok tüketilen et ürünü haline gelmektedir.

Süt ürünleri: Başlıca üretici ülkelerdeki verimlilik artışlarının devamlılığı ve Çin’deki büyümenin devam etmesi sonucu fiyatlar, mevcut yüksek seviyelerinden biraz düşecektir. Hindistan, AB’yi geçerek dünyanın en büyük süt üreticisi haline gelip, öngörülen dönemde önemli ölçüde az yağlı süt tozu ihracatına sahip olacaktır.

Balıkçılık ürünleri: Su ürünleri üretimindeki artış Asya kıtasında yoğunlaşacaktır. En hızlı büyüyen gıda sektörlerinden biri olmaya devam eden bu sektör 2014 yılında insan tüketimine yönelik av balıkçılığını geçmiştir.

Biyoyakıtlar: Biyoyakıtlarda tüketim ve üretim seviyelerinin başta şeker esaslı etanol ve biyodizel olmak üzere yüzde 50’den fazla artması beklenmektedir. Etanol fiyatı, ham petrol fiyatına paralel olarak artarken, biyodizel fiyatı daha çok bitkisel yağ fiyatını takip etmektedir.

Pamuk: Birikmiş küresel stokların beklendiği üzere serbest kalması, tüketimin düşük fiyatlarla artmasına yol açtıktan sonra fiyatlar, 2023 yılına kadar eski seviyelerine dönecektir.

Yukarı

Business HT×