BIST 100 90.051 % 0,00
USD/TRY 5,3547 % 0,17
EUR/TRY 6,0975 % 0,28
Piyasalar
90.051
% 0,00
5,3547
% 0,17
6,0975
% 0,28
1,1371
% 0,02
21,36
0,00
1.244,60
% -0,09
60,53
% 0,63
En son haberlerden haberin olsun istemez misin?

Binlerce kişi ihraç edildi, dernekler, televizyonlar kapatıldı

OHAL kapsamında çıkartılan 701 sayılı KHK ile çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 personel kamudan ihraç edilirken 148 personel kamudaki görevlerine iade edildi

Binlerce kişi ihraç edildi, dernekler, televizyonlar kapatıldı
08 07 2018, 14:21

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin mili güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan 18 bin 632 kişi, başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın kamu görevinden çıkarıldı.Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacak. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilecek.

 

İHRAÇ EDİLENLERE NE OLACAK?

Kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın rütbe ve/veya memuriyetleri alınacak. Bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmeyecek.

Söz konusu kişiler, bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecek.

Bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak.

İlgili kişilerin silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilecek.

Bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından on beş gün içinde tahliye edilecek.

Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak.

Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulacak. Bu bildirim üzerine pasaport birimlerince pasaportları iptal edilecek.

Kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamaz. Bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacaklar.

İHRAÇ EDİLENLERİN KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 3

Yüksek Seçim Kurulu'ndan 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan 6

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'ndan 2

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 240

Türkiye Kalkınma Bankası'ndan 3

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'ndan 2

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'ndan 1

Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarından 1052

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 2

Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan 1

Türk Standartları Enstitüsü'nden 3

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndan 11

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nden 5

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 10

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden 7

İller Bankası A.Ş'den 3

Dışişleri Bakanlığı'ndan 38

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 7,

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden 1,

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü'nden 5,

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarından 7

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan 21

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden 4

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden 1

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 10

İçişleri Bakanlığı'ndan 31

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 8998

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 649

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 192

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nden 49

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'ndan 1

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden 3

Kalkınma Bakanlığı'ndan 2

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 9

Maliye Bakanlığı'ndan 9

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden 1

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan 6

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'ndan 1

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 658

Genelkurmay Başkanlığı'ndan 10

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 12

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 3077

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1126

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1949

Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı'ndan 1

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarından 6

Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşlardan 90

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden 3

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden 4

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden 41

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan 4

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden 1

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndan 1

Yükseköğretim Kurumları'ndan 251 (199 akademik, 52 idari)

148 KİŞİYE GÖREVE İADE

KHK ile 148 kişi ilgili kanun hükmünde kararnamenin kabulüne ilişkin kanunun eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılarak kamudaki görevlerine iade edildi.

İlgili kanun hükmünde kararnamenin kabulüne ilişkin kanunun hükümleri, bu fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılacak.

Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılacak. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenecek.

Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacak. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilecek. Buna ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülecek.

İADE EDİLEN KİŞİLERİN KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI

Diyanet İşleri Başkanlığı 30

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 1

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 1

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü 1

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 6

Milli Eğitim Bakanlığı 1

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 58

Hava Kuvvetleri Komutanlığı 27

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 15

Yükseköğretim Kurumları 8

BİN 526 KİŞİNİN RÜTBESİ ALINDI

Kurumlarından emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, istifa eden veya başka bir sebeple ayrılanlardan, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 324, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bin 167 ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 35 kişinin rütbesi alındı.

Bu kişiler kamu görevine yeniden kabul edilmeyecek, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemeyecek.

Ayrıca bunlar uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamayacak, bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacak.

Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak.

Bunların silah ruhsatları, emeklilik kimlikleri, pilot lisansları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pasaportları iptal edilecek. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak. Bu kişilerden, çeşitli sebeplerle halen kamu konutlarında oturanlar on beş gün içinde tahliye edilecek.

12 DERNEK, ÜÇ GAZETE, BİR TELEVİZYON KANALI KAPATILDI

Milli Güvenlik Kurulu’nun kararıyla devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle kapatılan dernekler ve medya kurumları şöyle:

Adıyaman Fem Dershanesi Mezunları ve Mensupları Derneği (Adıyaman)

Furkan İlim ve Hizmetleri Derneği (Ankara)

Suffem Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (Ankara)

Anadolu İlim Kültür Eğitim Yardımlaşma Derneği (Ankara)

Furkan Eğitim ve Hizmet Derneği (Gaziantep)

Özer Hukuk ve Düşünce Derneği (Kahramanmaraş)

Kahramanmaraş Uluslararası Öğrenciler Derneği (Kahramanmaraş)

Kilis İmam Hatip Lisesi Mensupları ve Hafızları Derneği (Kilis)

Beyaz Laleler Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (Kocaeli)

Furkan Eğitim ve Dayanışma Derneği (Malatya)

Samsun Özgürlükçü Gençlik Derneği (Samsun)

Viranşehir Sanayici ve İşadamları Derneği (Şanlıurfa)

İstanbul'da yayım yapan Halkın Nabzı ve Özgürlükçü Demokrasi

Diyarbakır'da çıkan Welat Gazetesi

Avantaj TV

KAPATILAN KURUMLARA NE OLACAK?

Kapatılan söz konusu dernek, gazete ve televizyonlara ait taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evraklar Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayıldı.

Bunlara ait taşınmazlar tapuda resen Hazine adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edildi.

Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden hak ve talepte bulunulamayacak.

Devre ilişkin işlemler, ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle Maliye Bakanlığınca yerine getirilecek.

Yukarı

Business HT×