BIST 100 1.132,60 % 0,51
USD/TRY 6,9478 % -0,05
EUR/TRY 8,2120 % 0,23
Piyasalar
1.131,88
% 0,44
6,9478
% -0,05
8,2120
% 0,23
1,1786
% 0,19
11,76
0,68
1.976,82
% -0,01
43,66
% -1,11
En son haberlerden haberin olsun istemez misin?

Kamuya borcu olanlar için dolar artık 3,53

Bugün Resmi Gazete'de 683 sayılı KHK ile bazı kamu kurumları borçlunun talebi halinde döviz cinsi alacaklarını 2 Ocak 2017 tarihli Merkez Bankası alış kuru üzerinden TL olarak tahsil edebilecek

Kamuya döviz borçlarına sabit kurdan ödeme imkanı
23 01 2017, 12:00

683 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile tanımlanan kamu kurumları döviz cinsi alacaklarını borçlunun talebi halinde 2 Ocak 2017 tarihli Merkez Bankası alış kuru olan 3,53 Dolar/TL ve 3,70 Euro/TL üzerinden TL olarak tahsil edebilecek. 

İlgilin KHK kapsamındaki kamu kuruluşları şu şekilde sıralanıyor:

“5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi tüm kamu idareleri ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklar, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirme programında bulunan ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait işletmeci kuruluşlar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim ortaklıklar.”

Söz konusu kamu kurumları döviz borçlarını 2/1/2017 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan döviz alış kurundan, 31/12/2017 tarihine kadar TL tahsilinde geçerli kurlar ise şöyle:

Dolar/TL 3,53 ve Euro/TL 3,70

Yukarı

Business HT×