BIST 100 98.455 % 1,69
USD/TRY 5,3243 % -0,27
EUR/TRY 6,0497 % -0,72
Piyasalar
98.455
% 1,69
5,3243
% -0,27
6,0497
% -0,72
1,1364
% -0,25
18,19
0,00
1.282,11
% -0,77
62,70
% 2,48
En son haberlerden haberin olsun istemez misin?

Borsa İstanbul endişeler nedeniyle kuruş altı adımlarını erteledi

Borsa İstanbul, 1 TL’nin altındaki fiyat seviyelerinde kuruş altı fiyat adımlarının devreye alınmasını erteleme kararı aldığını açıkladı

Borsa İstanbul endişeler nedeniyle kuruş altı adımlarını erteledi
BUSINESSHT 10 06 2016, 16:11

Borsa İstanbul, 1 TL’nin altındaki fiyat seviyelerinde kuruş altı fiyat adımlarının devreye alınmasını erteleme kararı aldığını açıkladı.

Daha önce 5 Mayıs'ta kuruş altı adımlarına başlayacağını açıklayan Borsa İstanbul, sektör temsilcileri ile yapılan görüşmelerde dile getirilen sorunlarla nedeniyle uygulamanın ertelendiğini söyledi.

Kurumun sitesinde yapılan açıklama şöyle:

"Bahse konu uygulamaya yönelik olarak, sektör temsilcileri ile yapılan görüşmelerde aşağıda belirtilen sorun ve tereddütlerin dile getirildiği; Borsa ve Takasbank uygulamasına göre işlem bazında yuvarlama yapılacak olması durumunda;

  • 1 adetten fazla miktar içeren alış emirlerinin piyasada 1’er adetlik satış emirleri ile eşleşmesi halinde, her bir işlem bazında yapılacak yuvarlama neticesinde, alıcı aleyhine, satıcı lehine bir durum oluşacağı ve bu durum piyasanın dinamikleri dışında bir arbitraj imkanı doğuracağı, bu durumun müşteri ile aracı kurum arasında ihtilaflara neden olacağı,
  • Ortaya çıkacak arbitraj imkanı nedeniyle, satış işlemlerinin 1’er adet üzerinden yapılması durumunda, işlem sayısının artacağı ve bu durumun ilgili taraf kurumlar için yönetimi zor bir işlem yoğunluğu yaratacağı,
  • İşlem yoğunluğuna ek olarak, müşteri adedi ve işlem hacmi yüksek olan aracı kurumlar için yuvarlamadan kaynaklı tutar farklılıklarının yüksek meblağlara ulaşacağı,
  • Yatırım kuruluşlarınca oluşturulacak yevmiye kayıtlarının, Borsa işlem defteri ve takas kayıtları ile tutarlı olması amacıyla üç hane olarak gerçekleştirilmesi gerekmekle birlikte mevcut e-defter sistemi uygulamasında sadece iki basamaklı kayıtlara izin verildiği, bu durumda muhasebe kayıtlarının üç hane olarak tutulmasının imkanı bulunmadığı belirtilmiştir.

 Yukarıda ifade edilen hususlar nedeniyle;

  • Uygulamanın sağlıklı bir şekilde hayata geçirilebilmesi amacıyla yapılacak çalışma ve araştırmaların tamamlanmasına kadar uygulamanın ertelenmesi,
  • Bu süreç içinde, muhasebe kayıtlarının üç hane olarak tutulması ve e-defter sisteminde buna imkan verecek bir yapının oluşturulması amacıyla T.C. Maliye Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması,
  • Fiyat adımlarında üç hanelik kuruş alanı kullanımının sadece Pay Piyasası işlemleri ile sınırlı tutulmaması, kurumların sistem altyapılarında ve muhasebe kayıtlarında yeknesaklığın sağlanabilmesi için tüm Borsa işlemlerinde uygulanması,
  • Uygulamanın, Borsa, Takasbank, yatırım kuruluşları ve müşteriler nezdinde yaratabileceği etkileri nedeniyle bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşünün alınması,

yönündeki görüş ve önerileri Borsamız değerlendirmelerine sunulmuştur.

TSPB’nin yukarıda belirtilen görüşleri ve talepleri çerçevesinde konuyu yeniden değerlendiren Borsamız Genel Müdürlüğü;

  • Uygulamanın sağlıklı bir şekilde hayata geçirilebilmesi amacıyla yapılacak çalışma ve araştırmaların tamamlanmasına kadar kuruş altı fiyat adımı uygulamasının devreye alma tarihinin ertelenmesini,
  • Fiilen ödenmesi mümkün olmayan kuruş altı tutarların hangi yönteme göre yuvarlamaya tabi tutulacağı konusunda bir uygulama standardı oluşturulması amacıyla Birliğin koordinasyonu ve Takasbank A.Ş’nin katılımıyla yeniden bir çalışma yapılması ve yapılan çalışma sonuçlarının Borsamız ve ilgili kurumlar (SPK, T.C. Maliye Bakanlığı vb.) ile paylaşılmasını ve bu kurumlardan gerekli onayların alınmasını

kararlaştırmıştır."

Yukarı

Business HT×