BIST 100 93.699 % 0,94
USD/TRY 5,3089 % -0,60
EUR/TRY 6,0600 % -0,19
Piyasalar
93.699
% 0,94
5,3089
% -0,60
6,0563
% -0,18
1,1395
% 0,06
20,24
0,00
1.249,31
% 0,93
61,67
% 2,68
En son haberlerden haberin olsun istemez misin?

Torba yasada neler var?

Seçim vaatlerini içeren iki torba yasa Meclis’e geldi. Tasarılardan birinde güzergâhı son anda değiştirilen Kanal İstanbul için ‘su yolu’ tanımı geldi. Bu yol boyunca kamu taşınmazlarının satışı yasaklanıyor

Torba yasada neler var?
AHMET KIVANÇ - GAZETE HABERTÜRK 24 03 2016, 07:06

Hükümetin 21 Mart’a kadar yapılacak vaat ve eylemlerinin son bölümünü içeren iki torba yasa tasarısı TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Zorunlu trafik sigortasından Kanal İstanbul’a, terörün finansmanından kaçak yapı aboneliğine kadar birçok alanda değişiklik getiren düzenlemeler tek torba tasarıyla Meclis’e gönderildi.

İşte torba tasarı ile getirilen düzenlemeler:

KANAL İSTANBUL

Tasarılardan birine AK Parti’nin 2011 seçimlerinde gündeme getirdiği “çılgın projeler” arasında yer alan ve uzun süre konuşulan ve geçtiğimiz haftalarda güzergahı değiştirilen Kanal İstanbul Projesi’ne yönelik maddeler de yer aldı.

Buna göre, Marmara Denizi ile Karadeniz arasında yapımı planlanan Kanal İstanbul Projesi için İmar Kanunu’na “su yolu” tanımı ekleniyor. Tasarıda, su yolu, “imar planı kararıyla yapay olarak oluşturulan ve deniz araçlarıyla ulaşımın sağlandığı su geçidi” olarak tanımlandı. Tasarının yasallaşmasının ardından bu proje ile ilgili imar planı çıkarılacak. Kanal İstanbul Projesi ile ilgili maddelere göre “su yolu” olarak gösterilen alanlardaki kamu taşınmazları satılamayacak, başka amaçlarla kullanılamayacak.

TAŞINMAZ TAKASI OLABİLECEK

Yapılacak su yoluna isabet eden Hazine ve özel idareye ait arazi ve arsalar, belediye ve il özel idareleri tarafından satılamayacak ve başka bir maksat için kullanılamayacak. Kamulaştırma maliyetini azaltmak amacıyla, Kanal İstanbul güzergahındaki taşınmazlara karşılık, imar payı olarak alınmış başka taşınmazlar verilebilecek.

KAYYUM GENİŞLETİLİYOR

Teröre destek nedeniyle şirketlere kayyum atanmasının şartları genişletilirken, izlenen şirketler ile yöneticilerinin istihbarat takipleri de kolaylaştırılıyor. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Yasasına eklenecek maddelere göre MASAK, teşebbüs edilen işlemleri, işleme konu malvarlığının aklama veya terörün finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüphe bulması halinde 7 gün askıya alabilecek. Terörizmin finansmanı suçunun kapsamı genişletiliyor. Bu suç bakımından şirket sahipleri ve yöneticileriyle ilgili, Ceza Muhakemesi Yasasında düzenlenen “Kayyum tayini, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik araçlarla izleme” yöntemleri uygulanabilecek. Bu düzenlemenin gerekçesinde “Klasik koruma tedbirleriyle terörizmin finansmanı suçuyla mücadelede tam bir başarı sağlanması mümkün olamamaktadır” denildi.

ZORUNLU SİGORTA

Araç sahibi kusurundan sorumlu

26 maddelik tasarıda, zorunlu trafik sigortasıyla ilgili hükümlere de yer verildi. Sigorta şirketleri, sigortayı yaptıran araç sahibinin kusurundan sorumlu olmayacak. Hak sahibinin kendi kusuru oranındaki tazminat talepleri, sigorta şirketini ilgilendirmeyecek. Örneğin, 100 liralık hasar varsa, sigortayı yaptıran şahsın kusuru da yüzde 40 ise sigorta şirketi hasarın 60 liralık kısmını karşılayacak. Kalan tutar araç sahibinin sorumluluğunda olacak. Kazada mağdur olan taraf sigorta şirketinden, sigorta poliçesindeki teminatlar dışında tazminat talebinde bulunamayacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Dönüşümü kabul eden kaçak yapıya elektrik

Riskli alan, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak belirlenen yerlerde bulunan kaçak yapılara, kentsel dönüşümü kabul etmeleri şartıyla geçici olarak elektrik, su ve doğalgaz bağlantısı yapılacak. Geçici abonelik süresi 5 yılı geçemeyecek. Dönüşüm ve yenileme uygulamalarının uzaması halinde, 5 yılı geçmemek üzere geçici abonelik süresi uzatılacak. Bu hüküm, 1 Kasım 2015 tarihinden önce yapılan yapılarda uygulanacak.

TURİZM SEKTÖRÜ

Kira ve hasılat payı 1 yıl ertelenecek

Rusya ile gerilen ilişkilerden olumsuz etkilenen turizm sektörünü rahatlatmak için alınan tedbirler de torba yasa tasarısıyla hayata geçirilecek. Kamu arazileri üzerinde yapılan turizm tesislerinden ecrimisil, kira ve hasılat paylarının ödemeleri 1 yıl ertelenecek. Devletin bu alacakları 2017 yılından başlayarak 3 yılda 3 eşit taksitte ödenebilecek.

TORBADA BAŞKA NELER VAR?

Torba yasa tasarılarında yer alan diğer düzenlemeler şöyle:

-Öğrenimini bitirdikten sonra bir işte çalışmayanlardan 25 yaşına kadar olanların Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları silinecek.

-Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) denetimde etkinliğini artırmak amacıyla kuruma 2 bin 610 denetmen kadrosu tahsis edilecek.

-65 yaş aylığı alanlar, çocuklarının yanında yaşasalar bile, aylık bağlanmasında sadece kendileri ve eşlerinin gelirleri dikkate alınacak. Kişi başına düşen gelirleri asgari ücretin üçte birinden az ise aylık bağlanacak.

-Sosyal yardımlardan yararlanan kişileri istihdam eden işverenlere 1 yıl süreyle sigorta primi desteği verilecek.

-Kamu çalışanlarının kurduğu sendikalar, şehit yakınları ve gazilere, nakit mevcutlarının yüzde 10’una kadar varan tutarda yardımda bulunabilecek.

-İşçilerin 10 günden az olmayan ve 3 kez kullanabildikleri yıllık ücretli izinleri 6 güne düşürülecek ve 5 kez kullanılabilecek.

-Çıraklık zorunlu eğitim kapsamına girecek. Meslek liselerinde 4 yıl çıraklık eğitimi verilecek.

-Stajyer ve çıraklara, işyerinin büyüklüğüne göre asgari ücretin yüzde 15’i ile 30’u arasında ücret ödenecek.

Yukarı

Business HT×