BIST 100 95.236 % 1,05
USD/TRY 5,7359 % -0,89
EUR/TRY 6,4849 % -0,33
Piyasalar
95.272
% 1,09
5,7366
% -0,89
6,4849
% -0,32
1,1287
% 0,54
20,44
-1,40
1.379,69
% 1,42
63,14
% 2,14
En son haberlerden haberin olsun istemez misin?

Ali Koç yine kapitalizmi eleştirdi

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç, dünyanın acilen daha eşitlikçi ve daha sürdürülebilir bir ekonomik modele ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ali Koç yine kapitalizmi eleştirdi
09 12 2015, 14:52

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç, kapitalizmin kendini yeniden keşfedilmesi, yeni bir dinamizm yaratarak dünyayı bir dönem daha ileriye taşıyacak bir yapıya dönüşmesine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Kapitalizm bunu daha önce birkaç kez yaptı bundan sonra da yapmaması için hiçbir neden yok." dedi.
 
Koç Holding bünyesinde yayınlanan Bizden Haberler dergisine açıklamalarda bulunan Koç, "Kapitalizmin mevcut işleyiş şeklinin bugün giderek daha fazla sorgulanıyor olmasının birbiriyle bağlantılı iki temel nedeni var. Birincisi dünya genelinde gelir dağılımındaki eşitsizlik hala büyük bir sorun teşkil ediyor. Türkiye başta olmak üzere bazı gelişmekte olan ülkelerde gelir dağılımında kısmi bir düzelme gözlense de, gelişmiş ülkelerde gelir dağılımı bozulma eğiliminde. Hatırlanacak olursa, global kriz sonrasında ABD’de en zengin yüzde 1’lik kesimin milli gelirden ve servetten giderek daha fazla pay alıyor olması büyük bir tartışma başlatmış ve “Occupy Wall Street” hareketinin de ana sloganı “biz yüzde 99’uz” olmuştu." dedi.

Koç şöyle devam etti:

"Kapitalizmin bugünkü haliyle sürdürülebilirliğinin sorgulanmasının diğer nedeni ise, milli gelirden sermayenin aldığı pay artarken, ücretlilerin payının düşüyor olması. Bu olgu, hem gelişmiş ülkelerde, hem de gelişmekte olan ülkelerde yaygın bir şekilde gözlenebiliyor. Bu sene ilk kez olmak üzere G20 İstihdam Çalışma Grubu bünyesinde "Ücretlerin Milli Gelir İçindeki Payı ve Eşitsizlikler” alt grubuoluşturuldu. G20 Çalışma Bakanları, başta işveren ve işçi kesimi olmak üzere, tüm sosyal paydaşları bu alt grubun çalışmalarına davet etti.Biz de B20 olarak işveren kesimini temsilen bu çalışmalara katıldık. Bu gelişme, ücretlilerin milli gelir içindeki azalan payının ve eşitsizliklerin, sadece işçi temsilcilerinin ya da sol eğilimli akademisyen ve düşünce insanlarının ilgi alanıyla sınırlı kalmaktançıktığını ve toplumun çok daha geniş kesimleri tarafından benimsendiğini gösteriyor. Son dönemde iş dünyasından daha çok insanın da bu konular hakkında görüş beyan ediyor olması, mevcut trendlerin sürdürülemez olduğuna ilişkin tespitin artık göz ardı edilemez bir gerçek haline gelmiş olmasındandır.

Açıkça görülüyor ki, dünyanın acilen daha eşitlikçi ve daha sürdürülebilir bir ekonomik modele ihtiyacı var. Bu modelin, ekonomik büyüme konusunda başarısı İkinci Dünya Savaşı sonrasında tescillenmiş kapitalizmden farklı bir model olması gerekmiyor.
 
Ancak, mevcut yapının sürdürülemez olduğunu kabullenerek, kapitalizmiyeniden düşünmemiz gerekiyor. Bir başka ifadeyle, kapitalizmin kendiniyeniden keşfetmesi, yeni bir dinamizm yaratarak dünyamızı bir dönem dahaileriye taşıyacak bir yapıya dönüş mesine ihtiyaç duyuluyor. Kapitalizmbunu daha önce birkaç kez yaptı  bundan sonra da yapmaması için hiçbir neden yok. Eğer bu dönüşüme tüm paydaşlar öncülük etmez ve yönlendirmezsek, iş dünyasının son 30-40 yılda büyük zorluklarla elde ettiği kazanımları kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz.

Yukarı

Business HT×