BIST 100 1.060,59 % 2,53
USD/TRY 7,2796 % 0,36
EUR/TRY 8,5736 % -0,43
Piyasalar
1.060,59
% 2,53
7,2796
% 0,36
8,5736
% -0,43
1,1787
% -0,76
12,99
0,73
2.035,55
% -1,36
44,40
% -1,53
En son haberlerden haberin olsun istemez misin?

Gençler daha dindar

Yeni bir araştırma, sosyo-ekonomik şartların dünyadaki dinler üzerindeki etkisini ortaya koydu. Dünya nüfusunun %60'ından fazlası kendini 'dindar' olarak görürken, bilinenin aksine gençlerin yaşlılara göre daha dindar olduğu ortaya çıktı

7 grafikle dinin dünyadaki rolü
INDEPENDENT 13 04 2015, 16:31

Son dönemde gerçekleştirilen yeni bir araştırma sonuçları dünyadaki dinlerin sosyo-ekonomik durumuna yönelik ilginç bilgiler sunuyor. 

Araştırmaya göre, dünya nüfusunun yüzde 60'ından fazlası kendini 'dindar' olarak görüyor.

WIN/Gallup International, 65 farklı ülkeden 63 bin insanla din hakkında konuştu.

Yeni verilere göre, Çin dünyanın en 'ateist' ülkesi.

Yukarıda görülen ülke bazlı bilgilerde Afrika ve Ortadoğu maalesef yeterli veriye sahip değil ve ankete tabi tutulmamış. 

Tahmin edebileceğiniz üzere bu bölgedeki insanlar ankete tabir tutulsalardı, büyük bir çoğunluk (muhtemelen yüzde 90'ın üzerinde) kendini dindar olarak görürdü.

İşte elimizdeki mevcut verilerden öğrendiğimiz 7 şey:

Kendini dindar olarak gören insanlar inançsız olanlardan iki kat daha fazla.

Bazen sekülarizmin geleneksel dinlere baskın çıktığı düşünülse de bunun doğru olmadığı apaçık ortada. Gallup'un bulgularına göre ateist ve diğer dinsiz topluluklar dünyanın sadece yüzde 33’ünü kapsıyor. Bu oran, dünyadaki dindarların ancak yarısı kadar.

Ve dünyanın en çok hangi bölümlerinde insanların inançlı olduğunu göz önünde bulundurursak, bu çok muhafazakar bir mukayese.

 

ÇİN AÇIK ARA EN ATEİST ÜLKE

Müslümanlığın zorunlu olduğu Suudi Arabistan gibi ülkeler ankete dahil olmadığı için en inançlı ülke yüzde 94'lük bir oranla Tayland. Nüfusun sadece yüzde 1’i kendini ateist olarak görüyor.

Doğrusu, Doğu Asya en uç ülkelere ev sahipliği yapıyor: En inançlı Tayland’a karşın en inançsız ülke Çin olarak görünüyor. Japonya en inançsız ikinci ülkeyken, sıralamayı Avrupa'nın çeşitli ülkeleri takip ediyor.

Ankete göre, yüzde 30 inançlı ve yüzde 13 ateiste karşın, yüzde 54’lük oranla İngiltere en inançsız ülkelerden biri. 

 

DİN HER KITADA BASKIN

Batı Avrupa ve Okyanusya diğer kıtalara nazaran daha az inançlı olsa da her kıtada dinin hükmüyle karşılaşıyoruz.

Afrika'da, Amerika'da, Asya'da, Doğu Asya'da ve Ortadoğu'da “inançlı” olanların sayısı diğer seçeneklerin iki kat fazlası.

 

YAŞLI İNSANLAR DAHA AZ İNANÇLI

Araştırmanın en beklenmedik bulgularından biri de yaşlı insanların gençlere göre daha az inançlı oldukları. 44-54 yaş arası insanların inançlı daha çoğunlukla ateist oldukları saptanıyor.

Öte yandan, 20'li yaşlardaki insanlar, özellikle 25 yaş altı olanlar, kendilerini daha çok inançlı olarak görüyor.

 

En inançlılar ev hanımları olarak görünürken, en az inananlarsa tam zamanlı çalışanlar. Ev hanımlarını sırasıyla emekliler ve öğrenciler takip ediyor (%66)

 

EN ZENGİNLER EN İNANÇSIZLAR

En etkili fakörlerden birisi de gelir olarak görünüyor.

Orta düzey gelirden yüksek düzeye geçtiğimizde dinsellikte azalma göze çarpıyor.

Özellikle de kendini ateist olarak görenlerde fark göze çarpıyor: Orta gelirlilerin yüzde 8’i kendini ateist olarak görürken, bu oran gelir yükseldikce yüzde 25’e kadar çıkıyor. 

 

EN EĞİTİMLİ İNSANLAR EN İNANÇSIZLAR

Benzer ama daha az aşırı bir trend, eğitimden kaynaklanan farklılıktan geliyor.

Eğitimsiz 5 insanda 4’ü kendini dindar olarak görürken, eğitim seviyesi üniversiteye kadar yükselince bu sayı 3’e düşüyor.

Yaş grupları ve gelir seviyesinde de olduğu gibi eğitimde de son seviye (lisansüstü) bir önceki seviyeye göre çok az daha inançlı ve biraz daha az ateist.

Yukarı

Business HT×