BIST 100 115.642 % 0,00
USD/TRY 6,1066 % 0,17
EUR/TRY 6,5914 % 0,20
Piyasalar
115.642
% 0,00
6,1066
% 0,17
6,5914
% 0,20
1,0793
% 0,03
11,08
0,03
1.620,40
% 0,05
59,12
% -0,32
En son haberlerden haberin olsun istemez misin?

Gayrimenkul sertifikalarını teşvik etmek için hayata geçirilen 8 değişiklik

Gayrimenkul sertifikalarını teşvik etmek için hayata geçirilen 8 değişiklik
07 03 2017, 15:47

Türk hükümeti gayrimenkul sertifikalarının kullanımını artırmak için önemli bir adım attı.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca gayrimenkul sertifikalarının ihracını ve işleyişini kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde hazırlanan Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli tebliğ değişikliklerinin yayınlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Gayrimenkul sertifikaları hem inşaat projesi geliştirecek şirketlerimiz için bir finansman kaynağı, hem de, vatandaşlarımıza konut projelerinin kazancından yararlanma imkânı sunan, dilimler halinde alınmak suretiyle konut satın almayı kolaylaştıran bir tasarruf ve yatırım aracıdır" dedi ve tebliğdeki değişiklikleri özetledi.

İşte Canikli tarafından yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre tebliğde yapılan önemli değişiklikler kısaca şöyle:

1) Ev veya işyeri projelerinin tamamının gayrimenkul sertifikası ile finansmanı mümkün kılındı. Aynı zamanda, bu projelerin gayrimenkul sertifikasının yanı sıra başka finansman kaynakları ile de finanse edilmek istenmesi durumunda gayrimenkul sertifikası yatırımcılarının haklarına zarar vermeden projenin sadece sertifika ihracına konu edilmeyen bölümleri üzerinde kısmi teminat verilmesine imkân sağlandı. Bu suretle projenin finansman kaynakları çeşitlendirildi.

2) Gayrimenkul sertifikası yatırımcılarının haklarının korunması amacıyla inşaat tamamlanma raporlarının yapı denetim kuruluşlarınca hazırlanması hükmü getirildi. Sertifika ihracından toplanan fonların yapı denetim kuruluşları tarafından hazırlanan inşaat ilerleme raporları dikkate alınarak inşaatın tamamlama yüzdesi çerçevesinde inşaat şirketine aktarılması düzenledi. Bu suretle projenin yarım kalma ihtimali önlendi.

3) İhraçtan elde edilen fonun yüzde onluk kısmının inşaat başlamadan önce doğrudan ihraççıya, yüzde seksenlik kısmının ise inşaat ilerleme raporlarında belirlenen oranlar ölçüsünde yetkili kuruluş tarafından ihraççıya aktarılması düzenlendi. Kalan yüzde onluk kısmının ise vade sonunda ihraççıya aktarılmasını öngören hüküm getirildi. Bu suretle projenin tamamlanması güçlendirildi.

4) Sertifika vadesinin sonunda konut yerine sertifikasını nakde dönüştürmek isteyenlere, ihraççı tarafından vade tarihinden önceki üç aylık borsa fiyatlarının ortalaması üzerinden geri alma sistemi getirildi.  Borsa fiyatının bulunmaması ya da fiyatın sıhhatli olmadığı yönünde SPK veya Borsa’nın tespitinin bulunması halinde geri ödeme fiyatının gayrimenkulün piyasa fiyatından yapılması düzenlendi. Bu suretle yatırımcıların menfaatlerine destek verildi.

5) Projenin gerçekleşmemesi ihtimalini azaltmak ve sertifika sahiplerini korumak amacıyla yatırımcıların projenin geleceğiyle ilgili karar verici konumda olmalarına destek verildi. Bu durumda gayrimenkul sertifikalarını elinde bulunduran yatırımcıların Türk Ticaret Kanunu’ndaki genel kurul toplantılarına benzer şekilde “gayrimenkul sertifikası sahipleri toplantısı” yaparak ya projenin devamına karar vermeleri ya da projenin satılarak ihraççıya henüz ödenmeyen paralarla birlikte projenin satışından elde edilen paraların sertifika sahiplerine ödenmesi yönünde karar alma imkânı getirildi.

6) Konut edinmek yerine sertifikasını nakde dönüştürmek isteyen yatırımcılara bu sertifikalara karşılık gelen konut ya da işyeri projesinin yatırımcı taleplerinin alındığı tarihten vadeye kadar olan sürede satılabileceğine ilişkin hüküm getirildi. Bu suretle ihraççının ödemelerinde planlama yapabilme ve öngörülebilir olması sağlandı.

7) Kentsel dönüşüm projelerinin gayrimenkul sertifikası ile finansmanında, gayrimenkul sertifikası sisteminin işlerliğini artırmak üzere TOKİ’nin yanı sıra İller Bankası A.Ş.’ni de sisteme dâhil edildi, bu suretle kentsel dönüşümde TOKİ ve İller Bankası A.Ş. merkezli bir yapı oluşturuldu.

8) TOKİ ve İller Bankası A.Ş.’nin taraf olduğu ihraçlarda, ihraççı özel bir şirket olsa dahi, ihraçtan elde edilen fonun tamamının TOKİ ve İller Bankası A.Ş.’ne aktarılması ve bu kentsel dönüşüm projelerinin söz konusu kuruluşların denetim ve kontrolü dahilinde gerçekleştirilmesi düzenlendi, bu suretle kentsel dönüşüm projelerinde hem TOKİ hem de İller Bankası gözetimi getirilerek projelerin hızlanmasına katkı sağlandı.                                  

Yukarı

Business HT×