BIST 100 9.334,13 % -0,43
USD/TRY 31,1285 % 0,01
EUR/TRY 33,8012 % -0,03
Piyasalar
9.334,13
% -0,43
31,1297
% 0,02
33,8002
% -0,03
1,0849
% -0,01
43,99
0,34
2.031,24
% -0,20
82,52
% 1,10
En son haberlerden haberin olsun istemez misin?

Doğan'ın Demirören'e satışının detayları

Doğan Grubu Demirören'e yapılan satışla ilgili detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıkladı.

Doğan'ın Demirören'e satışının detayları
07 04 2018, 15:41

Doğan Holding ile Demirören Grubu arasında devir sürecinde son aşamaya gelindi. Doğan Holding’ten dün Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada Demirören Grubu ile hisse satış sözleşmesi imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, şöyle denildi: “Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ ile yapılan pazarlıklar neticesinde:

- Doğan Gazetecilik AŞ’deki paylarımızın tamamının 132.000.000,00 Amerikan Doları,

- Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ’deki paylarımızın tamamının 155.000.000,00 Amerikan Doları,

- Doğan TV Holding AŞ’deki paylarımızın tamamının 599.674.050,30 Amerikan Doları,

- Doğan Haber Ajansı AŞ’deki paylarımızın tamamının 5.000.000,00 Amerikan Doları,

- Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri AŞ’deki paylarımızın tamamının 7.000.000,00 Amerikan Doları,

- Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım AŞ’deki paylarımızın tamamının 12.751.210,73 Amerikan Doları,

- Doğan Media International GmbH’daki paylarımızın tamamının 4.042.004,10 Amerikan Doları,

- Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş.’deki paylarımızın tamamının 532.734,87 Amerikan Doları, olmak üzere, toplam 916.000.000 Amerikan Doları satış bedeli (“Satış Bedeli”) üzerinden nakden ve peşin olarak satılmasına; bu amaçla Hisse Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”)’nin imzalanmasına; Satış Bedeli’nden daha önce şirketimize ödenen 50.000.000 (Elli milyon) Amerikan Doları tutarındaki kaporanın tenzili ve Sözleşme’nin imzasıyla eşzamanlı olarak Satış Bedeli’nin 228.000.000 (İkiyüz yirmisekiz milyon) Amerikan Doları kısmının nakden, 26.000.000 (Yirmialtı milyon) Amerikan Doları kısmının Doğan TV Holding AŞ’de Commerz Film GmbH’a ait ve Doğan TV Holding AŞ sermayesinin yüzde 668’ini temsil eden, ilave kontrol sağlamayan 138.999.811 adet pay senedinin Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ’ye teslimi ile ve kalan 612.000.000 (Altıyüz oniki milyon) Amerikan Doları tutarındaki bakiyenin de “Kapanış” koşullarının sağlanması ile birlikte blokajın çözülerek serbest kalması suretiyle şirketimize nakden ve/veya peşin olarak ödenmesine; ilgili resmi kurumlardan gerekli yasal izinlerin alınmasına ve Sözleşme’de belirlenen tüm “Kapanış”a ilişkin Ön Şartlar’ın gerçekleşmesi şartlarına bağlı olarak Sözleşme kapsamındaki hisse senetlerinin Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ’ne satış ve devrine onay verilmesine; hisse satış ve devir işleminin ancak bu şekilde hukuken geçerli olacağının kabulüne,

Ayrıca, 104.0 frekansından yayın yapan “Radyo D”nin ve 92.5 frekansından yayın yapan “CNN Türk Radyo”nun, yayın lisans haklarının Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ’ye 3.000.000 (Üç milyon) Amerikan Doları bedel üzerinden satışı ve devri konusunda, Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ’ye “alım” hakkı opsiyonu, Şirketimiz’e ise “satma hakkı” opsiyonu tanınmasına, karar vermiştir.”

“Finansal Duran Varlık” satışı ve devri işlemlerinin toplam tutarı olan 916.000.000 Amerikan Doları (06.04.2018 tarihinde saat 15:30’da belirlenen gösterge niteliğindeki TCMB Döviz Alış Kuru olan USD/TRY 4,0527’ye göre 3.712.273.200 Türk Lirası)’nın, mezkur “Finansal Duran Varlık” satış ve devir işlemine ilişkin Yönetim Kurulu Karar tarihi olan 6 Nisan 2018 (bugün)’den önceki 6 aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan Şirketimiz değerine (2.327.412.985,21 Türk Lirası) oranının, yüzde 50 oranının üstünde kalması nedeniyle, mezkur “Finansal Duran Varlık” satışı ve devir işlemleri, SPK II-23.1 Tebliği kapsamında “önemli nitelikteki işlem” olarak değerlendirilmektedir. Bu itibarla, söz konusu satış ve devir işlemi en kısa sürede tüm pay sahiplerimizin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulumuzda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.


Diğer taraftan aşağıda bir listesi bulunan şirketlerde, doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklıklarımız vasıtasıyla sahip olduğu şirket paylarının da mezkur Hisse Satış Sözleşmesi kapsamında ve Hisse Satış Sözleşmesi’nde düzenlendiği şekliyle Şirketimiz tarafından devir alınması ile ilgili çalışmalara başlanılmasına;

- Doğan Gazetecilik AŞ’nin, Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ’de sahip olduğu % 25,00 payların,

- Hürriyet Gazetecilik’in, Doruk Faktoring A.Ş.’de sahip olduğu % 5,11 payların,

- Doğan Gazetecilik A.Ş.’nin, Doruk Faktoring A.Ş.’de sahip olduğu % 0,00041 payların,

- Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş.’nin, Dergi Pazarlama Planlama ve Ticaret A.Ş.’de sahip olduğu % 56,00 payların,

- Doğan TV Holding A.Ş.’nin, Doğan Müzik Yapım ve Ticaret A.Ş.’de sahip olduğu % 100 payların,

- Doğan TV Holding AŞ’nin, Doğan Media International S.A.’de sahip olduğu % 99,99 payların,

- Doğan TV Holding AŞ’nin, Rapsodi Radyo ve Televizyon Yayıncılık AŞ’de sahip olduğu %100 payların,

- DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş.’nin, Blu TV’de sahip olduğu % 49,00 payların,

- Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin, Blu TV’de sahip olduğu % 51,00’ini temsil eden payların,

- Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ’nin, Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret AŞ’de %92,00’sini temsil eden payların,

- Doğan TV Holding A.Ş.’nin, D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım AŞ’de sahip olduğu % 100 payların,

Şirketimiz’e ve Şirketimiz’in doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklıklarına devri
konusunda çalışmalara başlanılmasına ve bu hususta yönetimin yetkili kılınmasına karar verilmiştir.”

Yukarı

Business HT×